Archeoloog bij funderingsonderzoek Binnenhof

Deze zomer voert het Rijksvastgoedbedrijf bodemonderzoek uit op en rond het Binnenhof. Een van deze onderzoeken richt zich op de staat van de historische fundering, in samenwerking met de gemeente Den Haag. Dit start in de week van maandag 15 juli 2019. Het Binnenhof blijft tijdens dit onderzoek, dat naar verwachting ongeveer 2 tot 3 weken duurt, open en toegankelijk voor publiek. Een archeoloog is aanwezig om het publiek toelichting te geven.

Beeld: Bas Kijzers
Bodemonderzoek op het Binnenhof, juli 2019

Het funderingsonderzoek vindt plaats bij enkele delen van de gebouwen van de Eerste Kamer en Raad van State. Het Binnenhof is één van de oudste plekken van Den Haag en niet alleen de gebouwen zijn van historische waarde, maar ook de grond waarop het Binnenhof staat is een bijzondere plek met grote archeologische waarde. Tijdens het onderzoek naar de fundering zal daarom ook kleinschalig archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Geen hinder

Vooraf is niet met zekerheid te zeggen hoe lang deze werkzaamheden duren, omdat dit afhankelijk is van het verloop van het onderzoek. Het is de verwachting dat het ongeveer 2 tot 3 weken duurt. De werkzaamheden veroorzaken naar verwachting geen hinder voor de omgeving en het Binnenhof blijft open en toegankelijk voor publiek.