Wie geeft het verhaal van Veenhuizen een vervolg?

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar voor cultuurhistorisch erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. Op donderdag 27 juni is hiervoor een belangstellendenregistratie gestart. De nieuwe eigenaar krijgt straks de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Met oog voor en gebaseerd op de erfgoedwaarde en aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Vergroot afbeelding
Beeld: Siebe Swart
Luchtfoto gevangenisdorp Veenhuizen, gesticht in 1823 door de Maatschappij van Weldadigheid voor de heropvoeding van bedelaars en landlopers.

Aan het begin van de negentiende eeuw werd in Veenhuizen een Kolonie van Weldadigheid gesticht. Hier kregen armen uit de stad de kans een nieuw leven op te bouwen. In 1859 werd Veenhuizen eigendom van de Nederlandse staat. De justitiële functie die het dorp toen kreeg, heeft sindsdien centraal gestaan.

Een substantieel deel van Veenhuizen blijft eigendom van de Nederlandse staat. Denk daarbij onder meer aan de twee nog functionerende gevangenissen en de agrarische gronden. Omdat de rest van de grond en gebouwen geen rijksdoel meer dienen, wordt dit vastgoed afgestoten.

De nieuwe eigenaar krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op de erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling. Het is overigens de bedoeling dat het af te stoten deel als één geheel overgaat. Zo wordt versnippering voorkomen.
In aanloop naar de start van de belangstellendenregistratie heeft er afstemming plaatsgevonden met de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld.

Een consortium heeft al interesse getoond in het vastgoed in Veenhuizen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil graag weten of er meer interesse is. Uiterlijk 1 oktober 2019 kunnen belangstellenden zich melden. Als meerdere partijen aan de eisen voldoen, zal het Rijksvastgoedbedrijf overgaan tot een openbare inschrijvingsprocedure. Als geen andere partijen zich melden , dan zal het Rijksvastgoedbedrijf een procedure met alleen het consortium starten.