Rijksvastgoedbedrijf maakt het mogelijk om fouten in ondertekening te herstellen

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt het mogelijk voor ondernemingen om gebreken in de ondertekening van aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten binnen 2 werkdagen te herstellen. Hiermee kunnen bedrijven voorkomen dat hun aanmelding of inschrijving voor een aanbesteding ongeldig wordt verklaard, alleen omdat een document niet rechtsgeldig is ondertekend.

Still video animatie aanbesteding TenderNed

Wanneer een onderneming deelneemt aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf moeten bepaalde documenten worden ondertekend door een of meer personen die daartoe bevoegd zijn. Het gebeurt echter regelmatig dat een aanmelding of inschrijving ongeldig moet worden verklaard omdat een document niet rechtsgeldig is ondertekend.

De eis van rechtsgeldige ondertekening is een eis die het Rijksvastgoedbedrijf zelf stelt en is niet een eis die door de Aanbestedingswet 2012 of het ARW 2016 wordt gesteld. Dat deze handelswijze juridisch toelaatbaar is, is bevestigd door een arrest van het Gerechtshof Amsterdam.

De eis blijft dat bepaalde aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten (zoals de eigen verklaring en het inschrijvingsbiljet) rechtsgeldig moeten zijn ondertekend, maar in de aanbestedingsleidraden is nu uitdrukkelijk bepaald dat ondertekeningsgebreken binnen twee werkdagen kunnen worden hersteld nadat het Rijksvastgoedbedrijf daarom heeft gevraagd. De mogelijkheid om dergelijke gebreken te herstellen, geldt alleen voor aanbestedingen waarbij deze herstelmogelijkheid in de aanbestedingsleidraad is opgenomen.

Eerder maakte het Rijksvastgoedbedrijf het al mogelijk om gebreken in de Model K-verklaring te laten herstellen. En mogen ondernemingen aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten nog steeds voorzien van een “natte” handtekening in plaats van een gekwalificeerde elektronische handtekening.