In 2019 zonnepark van ruim drie hectare langs rijksweg A58

Het Rijksvastgoedbedrijf treft een grondregeling voor gebruik van rijksgronden met Greenspread Brabant B.V. Hiermee wordt een zonnepark van ruim drie hectare met stroom voor circa duizend huishoudens mogelijk gemaakt aan de noordzijde van rijksweg A58 ter hoogte van Etten-Leur. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Etten-Leur.

A2 Berm Etten-Leur
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Het zonnepark, bestaande uit circa duizend zonnepanelen, zal naar verwachting in oktober 2019 operationeel zijn. Met circa drie Megawatt aan vermogen, levert het project een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Etten-Leur.

Via een openbare procedure op Biedboek.nl, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de rijksgronden voor het vestigen van een opstalrecht aan de markt aangeboden voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark op de geluidswal tussen de afslagen Etten-Leur-Zuid en Etten-Leur.

Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak voor de maatschappelijke meerwaarde en de inpassing van het zonnepark in de omgeving. Daarnaast moesten deelnemers verklaren zich te conformeren aan het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente Etten-Leur.

Greenspread Brabant B.V. bestaande uit Scholt Business Strategy B.V., Renewable Capital B.V. en Energiefonds Brabant B.V. scoorde op alle onderdelen het hoogst, waarna aan deze bieder de overeenkomst is toegewezen. Energieleverancier Vrijopnaam levert de opgewekte stroom uit het park aan inwoners en bedrijven in Etten-Leur en biedt samen met Greenspread Brabant mogelijkheden voor lokale financiële participatie.