Ook Rijksvastgoedbedrijf tekent Betonakkoord

Nederlands beton is verantwoordelijk voor 3,7 megaton aan koolstofdioxide per jaar, dat is 4% van de industrie en ruim 2% van de totale nationale uitstoot. Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij. Met de ondertekening van het Betonakkoord op dinsdag 10 juli beloven de grootste spelers (ministeries, opdrachtgevers van het Rijk en zo’n 50 bouwbedrijven) uit deze sector om vergaand samen te werken aan duurzaamheid: van 100% recycling en forse verlaging van CO2-uitstoot.

Jurgen Jongkind, directeur Financiën en Bestuursadvisering, ondertekent het Betonakkoord namens het Rijksvastgoedbedrijf

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet.’

Onder de ruim 50 andere ondertekenaars van het Betonakkoord zijn behalve het Rijksvastgoedbedrijf onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als producenten. Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekenden het akkoord. Het Betonakkoord is tot stand gekomen onder leiding van MVO Nederland. 

Deelnemers ondertekening Betonakkoord met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W), Jacqueline Cramer en Jeannette Baljeu (Betonakkoord) en Maria van der Heijden (MVO Nederland)

Criteria bij aanbestedingen

De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten, stimuleren van de vraag naar 'groen beton' door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is het minimum, de intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030.

Onder leiding van Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen.