Ontwerpprijsvraag Park Huis Doorn

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor de ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen in het park van Huis Doorn. Het historische park is een rijksmonument en wordt dit jaar gerenoveerd. De prijsvraag gaat om het ontwerpen van drie aanvullende onderdelen in het park die niet in het definitief ontwerp zijn opgenomen: een folly, een brug en een door de ontwerpers zelf te bepalen toevoeging.

Beeld: Cary Markerink
Doorn, Huis Doorn spiegeling in het water

De tuin als spiegel van de samenleving

Met het toevoegen van deze drie nieuwe onderdelen wordt een eigentijdse laag aan het park toegevoegd. Hiermee wordt de traditie in de tuinkunst, van het voortdurend aanpassen en omvormen van een tuin, levend gehouden. Ook vergroten deze drie onderdelen de samenhang en de ruimtelijke kwaliteit van het park én voegen de onderdelen een nieuw verhaal en een nieuwe ervaring aan het park toe.

De prijsvraag

Ruimtelijk ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, architecten, kunstenaars en productontwerpers kunnen tot 28 juni een portfolio inzenden. De uiteindelijke bekendmaking van de winnaar(s) vindt plaats op maandag 8 oktober 2018. Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/huisdoorn

Prijsvraag park Huis doorn, oproep aan ontwerpers

FLORIS ALKEMADE: Nederland heeft een lange en rijke traditie op het gebied van tuinarchitectuur.
Dat cultuurerfgoed ook levend houden is een belangrijke culturele opgave waar we voor staan.
Als Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van Park Huis Doorn, waar we nu zijn willen we dan dit park ook renoveren.
We hebben daar plannen voor.
Dit is een bijzonder park in de zin dat keizer Wilhelm II na de Eerste Wereldoorlog hier zijn toevlucht zocht.
Hij heeft hier lang gewoond, het park ook zelf onderhouden.
We hebben in 2014 een herdenkingsjaar gehad honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Daarvoor is een herdenkingscentrum opgericht.
2018, honderd jaar na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog willen we met een ander initiatief komen: een ontwerpprijsvraag.
Waarbij we ontwerpers, architecten, tuinarchitecten industrieel ontwerpers, kunstenaars willen oproepen om met ontwerpen te komen voor drie onderdelen in het park.
Eén ontwerp voor een vulling op de plek hierachter waar vroeger een 'Kalverhok' heeft gestaan.
Een tweede ontwerp voor een brug bij Huis Doorn zelf over de gracht.
En een derde ontwerp waar de ontwerpers zelf met een idee kunnen komen wat ze nog graag aan het park zouden willen toevoegen.
Het is een prijsvraag met een voorselectie.
Dus in eerste instantie vragen we teams zich aan te melden.
Daaruit kiezen we vijf teams die een opdracht krijgen.
We willen heel graag het park een nieuw elan geven en we roepen daarom de ontwerpers op zich hiervoor in te schrijven.
Dat kan via de site van het Rijksvastgoedbedrijf.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Inschrijven kan tot 28 juni op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/huisdoorn.)