Platform CB’23: circulair bouwen concreet maken

Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat (RWS) richten het Circulair Bouwen Platform op: het Platform CB’23. De startbijeenkomst was op 18 januari in Utrecht. Samen met de Bouwcampus en NEN gaan de initiatiefnemers de komende periode op zoek naar koplopers in de bouwwereld en naar concrete praktijkvoorbeelden van circulair bouwen.

Blokken

Superduurzaam

De circulaire economie is in het ultieme stadium afvalvrij omdat alle materialen oneindig worden gerecycled. De circulaire bouw draait dan volledig op hernieuwbare energie en is onschadelijk voor menselijk leven en het ecosysteem en daarmee superduurzaam.

De naam Circulair Bouwen’23 geeft aan dat het Platform ‘wil starten met een horizon van 5 jaar’: tot 2023. Volgens het Platform is deze termijn lang genoeg om iets op te kunnen bouwen en ook echt tot concrete acties en resultaten te komen.

Het nieuwe Platform CB’23 wil als verbinder opereren tussen de vele bestaande initiatieven, kennis delen en uitwisselen en tot afspraken komen om de circulariteit in bouw en infrastructuur te vergroten.

De circulaire economie in bouw- en infrastructuur staat nu nog in de kinderschoenen. De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met circulair bouwen, maar de leerervaringen zijn volgens het platform nog onvoldoende gedeeld. ‘Het wordt tijd om op te schalen’.

Het gaat niet alleen om andere materialen toepassen of anders ontwerpen, het gaat ook over nieuwe en andere vormen van samenwerking, aldus het platform. Daarom moeten er concrete afspraken komen. Het gaat daarbij onder meer om de aanpak van de aanbestedingsuitvraag, standaardisatie van ontwerpprincipes, systemen om materiaalgegevens in vast te leggen, nieuwe praktijkexperimenten en onderzoek om steeds meer circulair te kunnen bouwen.