Appartementen in voormalig ministerie Plesmanweg Den Haag

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het oude gebouw van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Plesmanweg in Den Haag voor 43 miljoen euro aan Impact Vastgoed. In het monumentale gedeelte komen 65 appartementen. De witte aanbouw uit de jaren 80 wordt gesloopt. Op het terrein komt nieuwbouw met nog eens 160 appartementen. Daarnaast is er op kleine schaal ruimte voor kantoren, horeca, cultuur en ontspanning. Er komen 350 ondergrondse parkeerplaatsen.

Beeld: Bas Kijzers
Plesmanweg 1, Den Haag

De plannen passen in de uitgangspunten van de gemeente Den Haag. Van de 225 appartementen zitten er 65 (30 procent) in de sociale huursector. De rest zit in het hogere segment, waaronder service-appartementen en appartementen voor short stay. De groenvoorzieningen op het complex sluiten aan bij het groene karakter van de omgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in juni verhuisd naar het verbouwde rijkskantoor aan de Rijnstraat (het voormalige VROM-pand). Daar komen ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en delen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.