Annet Bertram nieuwe directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram wordt directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad stemde op 16 juni in met de voordracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 november.

Beeld: Valerie Kuypers
Annet Bertram

Annet Bertram is sinds 2007 gemeentesecretaris bij de gemeente Den Haag. Sinds 1 april 2015 combineert zij de functie van gemeentesecretaris met de SG functie van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag waar zij verantwoordelijk is voor de nieuwe investeringsstrategie.

Eerder was Bertram  onder andere directeur-generaal Wonen, plaatsvervangend DG Wonen en directeur Reken- en Administratie Centrum bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij studeerde Sociologie en Rechten aan de universiteit in Leiden.

Het Rijk zet in op uitwisseling van topambtenaren tussen de overheden. De komst van de Haagse gemeentesecretaris naar BZK draagt bij aan uitwisseling en afstemming van kennis op rijksniveau en lokaal en regionaal niveau. De opdracht aan de nieuwe directeur-generaal is drieledig. Ten eerste: leiding geven aan het Rijksvastgoedbedrijf, de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid, verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, in samenwerking met markt en medeoverheden. Als tweede: verder vormgeven en uitbouwen van de rijksvastgoedportefeuillestrategie gecombineerd met een investeringsontwikkeling gegeven gezamenlijke opgaven van (mede)overheden en (metropool)regio's. En verder vervult Bertram namens de secretaris-generaal van het ministerie van BZK de gedelegeerd eigenaarrol voor de shared service organisaties die voor nagenoeg alle ministeries de bedrijfsvoering verzorgen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.