Hoogste punt voor rijkskantoor De Knoop

Donderdag 20 april 2017 is het hoogste punt bereikt voor de herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop in Utrecht. Voor het Rijksvastgoedbedrijf en R Creators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) aanleiding om de samenwerking te vieren en traditiegetrouw de vlag te plaatsen en de kapfooi aan de bouwvakkers te overhandigen

Beeld: Beeld 14
Peter Eitjes, projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt naar het hoogste punt getakeld om daar volgens traditie de vlag te plaatsen en de kapfooi op te halen en daarna te overhandigen aan de bouwvakkers

Het verouderde complex ondergaat een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waar verschillende rijksdiensten hun intrek in nemen. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt was zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken.

Rode draad

Samenwerking was een belangrijk criterium tijdens de aanbestedingsfase. Die samenwerking (niet alleen binnen R Creators, maar ook met het Rijksvastgoedbedrijf) loopt als een rode draad door het project en werpt zijn vruchten af. De bouw loopt volgens planning en er is een zeer goede basis om de komende 20 jaar verder samen te werken.

Dé ontmoetingsplek van het rijk

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. R Creators realiseert niet alleen een gebouw dat is ontworpen en ingericht om te werken, het exploiteert 20 jaar lang deze nationale ontmoetingsplek, op een gastvrije, innovatieve én efficiënte manier. Het gebouw heeft een groot adaptief vermogen waarbij g groei en krimp makkelijk op te vangen zijn. Organisatieonderdelen kunnen vertrekken of inhuizen zonder dat er veel aanpassingen nodig zijn. Dat maakt rijkskantoor De Knoop niet alleen eigentijds, maar ook duurzaam en toekomstbestendig.