Koning opent kenniscentrum in Den Haag

Koning Willem-Alexander opende woensdag 19 april het gebouw B30 aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. Daar zitten nu het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Het gebouw is daarmee een belangrijk kenniscentrum voor de Rijksoverheid.  Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in B30.

Koning Willem-Alexander opent B30 door een laatste stukje van het beeldmerk toe te voegen, samen met Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Renovatie

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgde voor de renovatie en herinrichting van het voormalige gebouw van het ministerie van Economische Zaken. Het monumentale pand uit 1917 is nu een flexibel kantoor voor meerdere organisaties met 450 werkplekken en een publiek gebied. De opdracht voor renovatie en exploitatie van het gebouw werd in maart 2014 gegund aan Facilicom (PPS B30). Met dit bedrijf sloot het Rijksvastgoedbedrijf een DBFMO-contract met een looptijd van 30 jaar.

DBFMO staat voor design, build, finance, maintain en operate. Het betekent dat het consortium van Facilicom de renovatie niet alleen ontwierp, uitvoerde en financierde, maar ook 30 jaar zorgt voor onderhoud en facilitaire diensten voor de gebruikers.

De gebruikers

In B30 vormen het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een kenniscentrum voor de Rijksoverheid. Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in B30. De drie planbureaus voeren onafhankelijk evaluaties, analyses en verkenningen uit voor beleid en politiek. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert regering en parlement over hoofdlijnen van beleid over de duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en is wetgevingsadviseur.

Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag