Onderzoek naar duurzame energie voor gebouwen in Den Haag

Hoe zijn alle ministeries van het Rijk en alle gebouwen van de gemeente Den Haag in 2040 van duurzame energie te voorzien, zonder gebruik van fossiele bronnen? De gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, samen met Rebel Group en DWA, opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen. De opdracht is gegund na een openbare aanbesteding.

Skyline van Den Haag, vanaf het dak van Korte Voorhout 7

In het onderzoek wordt gekeken naar combinaties van energiebesparende maatregelen, het lokaal opwekken van energie en het inkopen van 100 procent duurzame energie. Ook kosten en opbrengsten moeten aan bod komen. Het onderzoek is in oktober klaar.