Directeur Eva Klein Schiphorst maakt overstap naar bedrijfsleven

Directeur Eva Klein Schiphorst begint op 7 mei bij Royal HaskoningDHV als directeur van de  Business Unit Public Buildings. Royal HaskoningDHV is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau, dat zich bezighoudt met duurzame oplossingen.

Eva Klein Schiphorst

Beeld: Arenda Oomen

 ‘Een prachtige kans die ik niet kon laten lopen. Kennisoverdracht tussen de publieke en private sector is enorm belangrijk. Ik denk dat wederzijdse uitwisseling van talent kan bijdragen aan een beter begrip en aan betere dienstverlening’, zegt Klein Schiphorst over haar overstap. Zij vertrekt medio april bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Klein Schiphorst was als directeur Transacties en Projecten (T&P) het gezicht naar de markt. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, treedt huidig plaatsvervangend directeur T&P, Roger Mol, per direct op als waarnemend directeur voor alles wat met de markt te maken heeft.

Klein Schiphorst (1964) was van 2008 tot 2013 directeur Vastgoed van de Rijksgebouwendienst (Rgd) en in de laatste fase van het bestaan van de Rgd algemeen directeur. Na de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf op 1 juli 2014 was Klein Schiphorst er directeur Transacties en Projecten. Klein Schiphorst studeerde geschiedenis aan de universiteit van Leiden en begon haar loopbaan bij de inspectie Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën.