Jaap Uijlenbroek directeur-generaal Belastingdienst bij Financiën

Dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek wordt directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 23 januari 2017.

Jaap Uijlenbroek
Beeld: Arenda Oomen
Jaap Uijlenbroek

Jaap Uijlenbroek is directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf . Daarvoor was hij directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk , eveneens bij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder vervulde hij diverse directeursfuncties bij het toenmalige ministerie van VROM en bij het ministerie van SZW. Uijlenbroek studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Informatica aan de HTS. In 1997 promoveerde hij aan de TU in Delft.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Totdat de nieuwe directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf er is, neemt plaatsvervangend DG Ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge - Wolring waar. Zij geeft dan samen met de andere directeuren leiding aan het Rijksvastgoedbedrijf.