Start nieuwbouw RIVM en CBG in voorjaar 2017

Het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) heeft een combinatie van maatregelen uitgewerkt waarmee het ontwerp voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voldoet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Deze maatregelen zijn getoetst en ingepast in het ontwerp. Op 16 januari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het aanvangscertificaat (AC) afgegeven. Naar verwachting zullen de bouwactiviteiten starten in het voorjaar van 2017.

©Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten (hergebruik van beeld toegestaan met naamsvermelding)
Artist impression RIVM/CBG zicht vanaf de OV halte

Trillingenvraagstuk opgelost

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Deze is zeer gevoelig voor trillingen en het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zó wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. In 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Het vraagstuk bleek complex, waardoor het vinden van een oplossing veel tijd heeft gekost. Eind 2016 heeft SHH verschillende maatregelen ingepast in het ontwerp. Denk hierbij aan het gebruik van grotere en langere funderingspalen en het aanbrengen van luchtspouwen in de bodem rondom het gebouw. Ook verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts ten opzichte van de trambaan.

Rijksvastgoedbedrijf verstrekt aanvangscertificaat

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft met het consortium SHH een DBFMO-overeenkomst gesloten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Op 16 januari 2017 heeft het RVB het aanvangscertificaat (AC) afgegeven. Het AC bevestigt dat SHH het ontwerp voldoende heeft uitgewerkt en de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG conform de gestelde eisen kan gaan bouwen. Over de financiële consequenties van het trillingenvraagstuk zijn SHH en de opdrachtgever nog met elkaar in gesprek.

Start bouw

De verwachting is dat de bouwactiviteiten zullen starten in het voorjaar van 2017. Volgens de planning van SHH kan de nieuwbouw worden opgeleverd in het najaar van 2020. Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt nieuwe huisvesting gebouwd op het Utrecht Science Park. De glazen toren van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria, omgeven door een groen begroeide plint met verschillende functies wordt gebouwd aan de Weg tot de Wetenschap.

Het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert de nieuwbouw voor de duur van 25 jaar in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf ( publiek-private samenwerking, PPS). Het ontwerp voor de nieuwbouw heeft de hoogste score behaald op het gebied van duurzaamheid (BREEAM niveau Outstanding). De nieuwbouw wordt in het najaar van 2020 opgeleverd.