Bouwgegevens renovatie Binnenhof geheim, verder openbaar

Om de beveiliging van het Binnenhof te garanderen, heeft minister Blok de komende renovatie officieel geheim verklaard. Er komt daarom geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten. Gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex mogen namelijk niet breed bekend worden. Wel zal het publiek zo veel mogelijk informatie krijgen over de renovatie van het Binnenhof.

Vanaf dak Binnenhof met Ridderzaal
Beeld: Corné Bastiaansen
Binnenhof met Ridderzaal

Het Rijksvastgoedbedrijf zal zelf architecten, bouwbedrijven en installateurs kiezen om de renovatie van het Binnenhof uit te voeren. Bij een openbare aanbesteding zouden te veel bouwtechnische gegevens openbaar gemaakt moeten worden. Dat zou het Binnenhof te kwetsbaar maken.

Kennis uit de markt halen

Binnenkort vraagt het Rijksvastgoedbedrijf tijdens een bijeenkomst voor bedrijven hoe de renovatie het best georganiseerd kan worden. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • hoe kan de renovatie van het hele complex worden verdeeld over verschillende ‘vlekken’, zodat teams van verschillende architecten en bedrijven tegelijkertijd aan het werk zijn?
  • hoe gaat de coördinatie tussen de verschillende bedrijven?
  • hoe gedetailleerd of hoe ruim moeten eisen geformuleerd zijn, hoe veel vrijheid krijgen bedrijven?
  • welke systemen moeten voor het hele complex hetzelfde zijn (beveiliging, keukens, audio-visuele apparatuur)?

Openbare informatie

Voor het publiek komt zo veel mogelijk openbare informatie over de renovatie beschikbaar. Er komen een informatiecentrum vlakbij en een loopbrug over het Binnenhof. Rondleidingen van Pro Demos voor bezoekers en scholieren blijven langs het Binnenhof gaan. Ook wordt gedacht aan rondleidingen tijdens de bouw (hard hat tours - met bouwhelm).