Justitieel Complex Zaanstad geopend door Koning

Zijne Majesteit de Koning heeft vanochtend in Westzaan het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) geopend. Het JCZ is de grootste en modernste gevangenis van Nederland.

Vergroot afbeelding
Beeld: Bron: pi2
Opening van Justitieel Complex Zaanstad door de Koning

De nieuwbouw van deze penitentiaire inrichting (PI) in Zaanstad, is in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) door het Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd. De nieuwe PI is onder meer ingericht op het gebruik van meerpersoonscellen en op flexibel capaciteitsbeheer waarmee DJI snel kan inspelen op wisselingen in het aanbod van justitiabelen. In het nieuwe complex kunnen meer dan 1000 justitiabelen worden ondergebracht in een huis van bewaring, gevangenis en psychiatrisch centrum. Het duurzame multifunctionele gebouw is 68.000 m² groot en vervangt verouderde complexen in de regio Amsterdam/Haarlem. Het psychiatrisch centrum is al in gebruik, het huis van bewaring en de gevangenis volgen later dit jaar. 

Door het Rijksvastgoedbedrijf is gebruik gemaakt van DBFMO. Bij DBFMO (design, build, finance, maintain en operate) besteden we ontwikkeling, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening in combinatie uit aan 1 private partij.
Met DBFMO kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kosten besparen doordat de verschillende fasen van het project beter op elkaar zijn afgestemd.

Vergroot afbeelding Zaanstad, Justitieel Complex Zaanstad
Beeld: Arenda Oomen