Voorgenomen gunning rechtbank Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, het voornemen om het consortium N A C H - New Amsterdam Court House aan te wijzen als geselecteerde inschrijver voor nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg. De definitieve gunning van het project is voorzien op 10 mei 2016.

Vergroot afbeelding rechters op de trap
Beeld: Annemieke Jeuring

Zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en functioneel

Het huidige rechtbankcomplex aan de Parnassusweg is functioneel en technisch sterk verouderd en de klimatologische omstandigheden zijn slecht. De panden hebben geen effici├źnte indeling en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen op het gebied van energieverbruik, doelmatigheid, flexibiliteit en comfort.

De nieuwe huisvesting voor de rechtbank wordt zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend. Een huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van het gerechtsgebouw als het hart van de juridische wereld.
Een huisvesting met toekomstwaarde die nog decennia actueel, functioneel en representatief blijft.

Pps-project

NACH heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die, na een intensief beoordelingstraject op kwaliteitsaspecten, economisch als het meest voordelig is geselecteerd. De rechtbank wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd in een publiek-private samenwerking ( pps) met een DBFMO-contract. Dit betekent dat NACH verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw en ook de facilitaire dienstverlening doet. Het contract heeft na de ingebruikname van het gebouw een looptijd van 30 jaar met een netto contante waarde van ruim 235 miljoen euro (inclusief 30 jaar beheer, onderhoud en facilitaire dienstverlening).

Tijdens de nieuwbouw en de sloop van de oude rechtbank gaat de rechtspraak door in een tijdelijke huisvesting aan de Parnassusweg. De nieuwe rechtbank opent naar verwachting in 2020 zijn deuren.

Consortium NACH

Het consortium NACH is geïnitieerd door Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, BiUM, Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen. Het samenwerkingsverband is uitgebreid met Heijmans en Facilicom