Lege rijksgebouwen beschikbaar voor huisvesting vluchtelingen

Minister Blok heeft de afgelopen weken 55 leegstaande gebouwen en complexen van het Rijk aangeboden aan gemeenten voor het bieden van woonruimte aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De gemeenten kunnen deze gebouwen huren van het Rijksvastgoedbedrijf tegen een kostendekkende huurprijs. Daarbij gelden de bepalingen van de Leegstandswet. Gemeenten kunnen de panden doorverhuren aan commerciële verhuurders als leegstandbeheerders of aan corporaties.

Beeld: Bas Kijzers
Den Haag, Anna van Hannoverstraat 4, voormalig ministeriegebouw SZW

Op de lijst rijksgebouwen staan vooral leegstaande kantoren, kazernes, gerechtgebouwen en gevangenissen. De lijst kan de komende tijd veranderen: als er andere gebouwen beschikbaar komen, of als een gemeente juist geen belangstelling heeft voor een bepaald gebouw.

Subsidie voor sobere woonruimte

Er komt een subsidieregeling van 87,5 miljoen euro voor gemeenten, corporaties en commerciële verhuurders om voor woonruimte te zorgen voor 14.000 vluchtelingen, bovenop de bestaande woningvoorraad. Ook het geschikt maken van lege rijksgebouwen valt onder de subsidieregeling. Voorwaarde voor subsidie is dat het gaat om sobere woonruimte voor minstens vier vluchtelingen samen. Doordat de bewoners woonruimte delen, krijgen zij een lagere bijstandsuitkering. De huur is laag, zodat er ook geen huurtoeslag voor de bewoners mogelijk is.

Extra, niet ten koste van andere woningzoekers

Het kabinet wil met deze maatregelen de doorstroming van vergunninghouders uit de asielopvang versnellen. Hun plaatsen in asielzoekerscentra komen dan vrij voor nieuwe asielzoekers die nog steeds naar Nederland komen. Kortdurende noodopvang in sporthallen is dan niet meer nodig. Tegelijkertijd moet het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet ten koste gaan van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. De nieuwe woonruimte voor 14.000 vluchtelingen komt dan ook bovenop de bestaande woningvoorraad.

Kaart met opties rijksvastgoed voor de huisvesting van statushouders, aangeboden aan gemeenten
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf