Huisvesting RIVM/CBG behaalt hoogste certificaat duurzaamheid

Voor het eerst is het een Publiek Private Samenwerking (PPS) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau (Outstanding) te behalen. Het certificaat is behaald voor het ontwerp van de toekomstige huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het Rijksvastgoedbedrijf laat deze nieuwbouw ontwikkelen in het Utrecht Science Park. De bouw start in het najaar van 2015 en is klaar in 2018.

©Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten (hergebruik van beeld toegestaan met naamsvermelding)
Artist impression RIVM/CBG zicht vanaf de OV halte

Een duurzaam gebouw verbruikt onder andere minder energie, is ecologisch verantwoord, en maakt gebruik van duurzame materialen. Een manier om dit te toetsen is met BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), een internationaal erkend certificaat voor de duurzaamheid van gebouwen.

Hoogste score

Het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG is de hoogste score ooit voor een project van een dergelijke omvang en complexiteit. Het is onder andere bijzonder omdat er kantoren én laboratoria in worden gehuisvest. Een paar kenmerken van dit gebouw: de koeling, verwarming en verlichting van het gebouw veroorzaken geen uitstoot van CO2. De energie die nodig is om dit te realiseren wordt onttrokken aan een windmolen. Ook voor zaken als een comfortabel binnenklimaat, flexibiliteit, waterverbruik, uitzicht, daglichttoetreding en toegankelijkheid is ruime aandacht in dit nieuwbouwproject. Verder komen in deze geïntegreerde benadering zaken voor als het aanbod van openbaar vervoer, vervoersplannen, parkeerbeleid en het aanbod van alternatieven voor autogebruik.

Comfortabel en gezond

Met het BREEAM-keurmerk is het gebouw ook gekwalificeerd als comfortabel en gezond voor werknemers en bezoekers. Dit wordt gerealiseerd met open werkgebieden, ruime verdiepingshoogtes en een zichtbaar duurzame, groene huisvesting. Het groen zorgt voor een prettige uitstraling, maar draagt tegelijk ook bij aan de luchtzuivering. Het daglicht zorgt ervoor dat medewerkers en bezoekers zich gezond en vitaal blijven voelen. Ook wordt het gebruik van trappen gestimuleerd. De – energiezuinige – liften stoppen namelijk op ‘centrale’ verdiepingen, waarna mensen met de trap verder gaan naar de beoogde verdieping. Zo wordt beweging een natuurlijk onderdeel van de werkdag en kunnen mensen elkaar makkelijker ontmoeten