Nieuwe eigenaar voor voormalig Paleis van Justitie in Amsterdam

Het voormalig Paleis van Justitie aan de Prinsengracht in Amsterdam is vandaag door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan M7 Development B.V. Begin juli werd hiervoor een koopovereenkomst van 61,3 miljoen euro getekend tussen beide partijen. Inmiddels heeft M7 het pand voor dezelfde prijs doorverkocht aan CTF Amsterdam B.V.

Voormalig Paleis van Justitie, Prinsengracht 432-436, Amsterdam

De koopovereenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en M7 biedt de mogelijkheid het pand door te verkopen. Dat kan alleen onder voorwaarde dat het Rijksvastgoedbedrijf de opvolgend eigenaar eerst op integriteit toetst. Uit deze verplichte integriteitstoet zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De beide transacties worden ingeschreven in het Kadaster en zijn daardoor openbaar.

CTF Amsterdam B.V. was al eerder in het verkoopproces in beeld bij het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam. Voor het inleveren van een definitieve bieding bij het Rijksvastgoedbedrijf konden geselecteerde gegadigden hun plan indicatief door de gemeente laten toetsen. Het plan van CTF Amsterdam B.V. werd destijds door de gemeente positief beoordeeld. CTF Amsterdam B.V. heeft aangegeven rekening te houden met wensen van de gemeente, die het monumentale gebouw eerder heeft aangewezen als mogelijke locatie voor een tophotel.