Nieuwe toekomst marinierskazerne Doorn

Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht gaan samen zoeken naar nieuwe bestemmingen voor de van Braam Houckgeest kazerne in Doorn. In april 2012 besloot de minister van Defensie om de huidige marinierskazerne in Doorn en het logistiek centrum Maartensdijk te verplaatsen naar een nieuwe kazerne in Vlissingen.

Doorn, Van Braam Houckgeest kazerne

Op vrijdag 10 juli tekenden directeur-generaal Uijlenbroek (Rijksvastgoedbedrijf), wethouder Boonzaaijer (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en gedeputeerde Van den Berg (provincie Utrecht) hiervoor een intentieovereenkomst.

De marinierskazerne in Doorn komt vrij, nadat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is opgeleverd. Dit wordt verwacht in 2020-2021. Het terrein in Doorn is 48 hectare groot, waarvan 23 hectare in het stedelijk gebied en 25 hectare bos. Gelegen aan de Stichtse Lustwarande en nabij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft het gebied een hoge landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. De locatie ligt aan de rand van de bebouwde kom van Doorn. Op het terrein staan legeringsgebouwen, kantoren, werkplaatsen, sportvoorzieningen en barakken.

De toekomst van de grote locatie is niet alleen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug van belang. De drie partijen hebben verschillende taken in het gebied. De gemeente vindt het van belang dat een herbestemming wordt gekozen, die past bij de regionale uitstraling van het terrein. De provincie geeft kaders voor onder andere kantorenbeleid, cultuurhistorie en de ecologische hoofdstructuur die gedeeltelijk over het terrein loopt. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de verkoop van het terrein en wil samen met de andere overheden komen tot een nieuwe bestemming. De zoektocht naar nieuwe bestemmingen vindt plaats in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden. Hoe en wanneer deze burgerparticipatie plaatsvindt wordt later in het jaar duidelijk. De verkenning duurt ongeveer anderhalf jaar.