Platform PPS-professionals opgericht

Om publiek private samenwerking (PPS) beter te laten werken, hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers op 2 juli 2015 het Platform Professionals in PPS opgericht. Het is de bedoeling dat de deelnemers (overheid en particuliere bedrijven in de bouw, installatiebedrijven en facilitaire dienstverlening) in het platform hun ervaringen delen en zo PPS verbeteren.

Op 2 juli 2015 is het Platform PPS-professionals opgericht

Publiek private samenwerking wint aan populariteit. Steeds vaker moeten overheden met minder budget complexe problemen oplossen. De markt kan dan een passend integraal antwoord geven via publiek private samenwerking.

PPS

Bij een PPS formuleert de opdrachtgever de opdracht ‘open’ door het gewenste resultaat aan te geven. Gaat het bijvoorbeeld om een nieuw gebouw, dan bedenkt de opdrachtnemer een integrale aanpak, waarvan bouw, ontwerp, financiering, onderhoud en exploitatie deel uitmaken. De opdrachtnemer ontvangt hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding; ‘doet’ de oplossing wat er is beloofd, dan betaalt de overheid. Voldoet deze niet aan de afgesproken specificaties, dan betaalt de opdrachtgever minder. Door deze financiële prikkel worden PPS projecten doorgaans ruim binnen tijd en budget opgeleverd.

Platform

PPS is een nieuwe vorm van organisatie en stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen de publieke opdrachtgever en de private ondernemer. Om elkaar nog sneller en beter te begrijpen en van elkaar te leren, is het PPS platform opgericht. De deelnemers delen hun ervaringen, bespreken problemen en zoeken samen naar oplossingen. Zij onderzoeken wat een PPS succesvol maakt. Op basis van ‘best practices’ kan de uitvoering van PPS projecten zo optimaal mogelijk verlopen.

Deelnemers aan het platform Professionals in PPS zijn: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Financiën, het ministerie van Defensie, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van WWS/RIVM, BAM PPP, Ballast Nedam Beheer, ISS, Bouwend Nederland, Facility Management Nederland, Heijmans, Volker Wessels Integraal, Strukton, Dura Vermeer, Facilicom, FM Haaglanden, Turner Townsend, MottMacdonald en Strabag. Het programma vindt plaats onder regie van PPS Netwerk Nederland en wordt uitgevoerd door ResetManagement.