Paleis Huis ten Bosch wordt in één keer gerenoveerd

Het kabinet heeft gekozen voor renovatie in één keer, omdat dit doelmatiger en goedkoper is, dan de in de Rijksbegroting 2015 voor Wonen en Rijksdienst aangekondigde gefaseerde renovatie.

©RVD
Achterzijde Paleis Huis ten Bosch, Den Haag

Uit technische onderzoeken is namelijk gebleken dat de renovatie van het middendeel en de Haagse vleugel binnen 10 jaar ook moet plaatsvinden. De totale geraamde kosten voor de renovatie bedragen €59 miljoen. Renovatie in één keer duurt naar verwachting 40 maanden en is eind 2018 afgerond. Voorafgaand aan de renovatie wordt de Oranjezaal van het paleis tijdelijk voor publiek opengesteld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer over de renovatie van Huis ten Bosch. Paleis Huis ten Bosch wordt in één keer gerenoveerd.

In de Rijksbegroting 2015 voor Wonen en Rijksdienst is uitgegaan van gefaseerde renovatie, waarbij eerst de woonvleugel en vernieuwing van installaties en later de representatieve ruimten en de Haagse vleugel zouden worden aangepakt.

Sindsdien hebben technische onderzoeken plaatsgevonden om de bouwkundige toestand van het paleis vast te stellen ten behoeve van een detailontwerp voor de renovatie en de daarop gebaseerde kostenraming. Op grond daarvan is bepaald wat technisch noodzakelijke ingrepen zijn.

Dit leidde tot de volgende conclusies:

  • Het uitvoeren van het oorspronkelijke plan voor de gefaseerde renovatie is niet langer geraamd op € 35 miljoen, maar op € 41,5 miljoen euro. Reden hiervoor is dat aanmerkelijk meer asbest in het paleis is aangetroffen dan eerder gedacht. Verder verkeren het dak, de schoorstenen en de bordestrap in een veel slechtere staat dan werd verwacht.
  • Renovatie van het middendeel en de Haagse vleugel moet binnen 10 jaar uitgevoerd omdat de technische toestand langer uitstel niet toelaat. Deze latere renovatie van het middendeel en de Haagse vleugel zou € 32 miljoen kosten op basis van het huidige prijspeil, waarmee de meerjarige kosten zouden uitkomen op € 73,5 miljoen in totaal.
  • Renovatie van het gehele paleis in één keer is geraamd op € 59 miljoen. Het verschil in kosten met gefaseerde renovatie ontstaat doordat extra kosten voor projectvoorbereiding en bouwplaatskosten (inrichting en beveiligen van de bouwplaats) worden voorkomen. Bij gefaseerde renovatie zouden de beveiligingskosten verdubbelen, omdat het paleis bij de volgende fase van de renovatie in gebruik zou zijn. Ook zou dan sprake zijn van extra kosten voor tussentijds noodzakelijk herstel en onderhoud.

Oranjezaal tijdelijk open voor publiek

Voorafgaand aan de renovatie gaat de Oranjezaal komend najaar tijdelijk open voor publiek. Geïnteresseerden kunnen na aanmelding kort de Oranjezaal gratis bezichtigen. Nadere informatie over de openstelling volgt in augustus.