Nieuwe Rijksbouwmeester gezocht

Met het publiceren van het ‘functieprofiel’ is de procedure gestart een nieuwe rijksbouwmeester te vinden. De rijksbouwmeester adviseert over rijksgebouwen als rechtbanken, gevangenissen, rijksmusea en ministeries (de architectonische kwaliteit en de stedenbouwkundige inpassing). Maar ook adviseert hij de regering breder over ruimtelijke inrichting: stedenbouw, infrastructuur, cultureel erfgoed en (landschaps)architectuur.

Skyline van Den Haag gefotografeerd vanaf dak Korte Voorhout 7

Skyline van Den Haag

De nieuwe rijksbouwmeester moet een zeer ervaren architect zijn met een uitgebreid portfolio, een gezaghebbend deskundige in de wereld van stedenbouw, landschapsinrichting en architectuur. Ook moet hij affiniteit hebben met onderwerpen als herbestemming/transformatie, energietransitie en infrastructuur.

De rijksbouwmeester opereert onafhankelijk en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Het gaat om een voltijdfunctie. Bij nevenwerkzaamheden geldt een code om belangenverstrengeling te voorkomen.