Aanpak leegstaand vastgoed in Winterswijk

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat samen met de gemeente een ‘herverkavelingsplan’ maken voor leegstaande kantoren en andere gebouwen in de kern van Winterswijk. Het is de bedoeling te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het zakelijk en maatschappelijk vastgoed; voor gebouwen zonder nieuwe bestemming resteert sloop. Het leegstaande voormalige Belastingkantoor is onderdeel van het plan.

Winterswijk, Misterweg 142

Winterswijk, Misterweg 142

De toenemende leegstand van vastgoed in Winterswijk zorgt voor verpaupering en voor achteruitgang van de leefbaarheid. Door nieuwe bestemmingen voor gebouwen te vinden en andere desnoods te slopen, kan die negatieve spiraal doorbroken worden. De ervaringen in Winterswijk zullen ook in andere plaatsen bruikbaar zijn.

Niet alleen wordt in het plan het Belastingkantoor meegenomen, ook brengt het Rijksvastgoedbedrijf het sloopbudget voor dit kantoor in. Mocht er toch een nieuwe bestemming gevonden worden voor het Belastingkantoor, dan kan het sloopbudget voor ander vastgoed gebruikt worden.