Sloopmateriaal Rijnstraat 8 hergebruikt

Bijna al het sloopmateriaal dat tijdens de renovatie van het voormalige ministeriegebouw van VROM in Den Haag overblijft, wordt hergebruikt. Van alle afvalmaterialen wordt 99,7 procent gerecycled. De leverancier van de nieuwe gevel recycelt het oude glas. Bij de inkoop van beton wordt het gesloopte beton ook voor recycling aan de leverancier aangeboden.

Sloop gedeelte Rijnstraat 8

Sloop gedeelte Rijnstraat 8

De vernieuwing van het toekomstige Rijkskantoor Rijnstraat 8 heeft een stevige ambitie op het terrein van duurzaamheid. Om energie te besparen krijgt het gebouw warmte/koude-opslag en led-verlichting.

Strippen

Het consortium PoortCentraal is op dit moment in opdracht van het Rijk bezig met het strippen van het pand aan de Rijnstraat. Alle binnenwanden, installaties, plafonds en vloerbedekking worden verwijderd. Het afval wordt al op de bouwplaats naar soort gescheiden. De afvalverwerker sorteert de materialen daarna nog verder tot maar liefst 19 soorten.

Energieprestatie

PoortCentraal heeft aangegeven een energieprestatie (EPC) van 0,44 in het gebouw te willen bereiken. EPC is een bekende norm in deze wereld. Voor een renovatieproject met vergelijkbare omvang is een EPC van 0,44 niet eerder gerealiseerd. Ter vergelijking: het provinciekantoor Noord-Holland heeft een EPC van 0,5; het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist heeft een EPC van 0,63. Bij deze norm geldt: hoe lager hoe beter. Een EPC van 0 betekent energieneutraal.