Koen van Velsen nieuwe rijksadviseur architectuur

Koen van Velsen treedt als rijksadviseur architectuur toe tot het College van Rijksadviseurs bij het Rijksvastgoedbedrijf. Samen met Rients Dijkstra (rijksadviseur infrastructuur en stad) en Eric Luiten (rijksadviseur landschap en water) vervult Van Velsen de taken van de rijksbouwmeester, totdat er een nieuwe is benoemd. Op deze manier is voorzien in een passende vervanging van voormalig rijksbouwmeester Frits van Dongen, die in november 2014 ontslag nam.

Koen van Velsen
Koen van Velsen

Van Velsen zal in elk geval tot half oktober voor het Rijksvastgoedbedrijf actief zijn. Projecten waaraan hij een bijdrage levert zijn onder meer het renovatieplan voor het Binnenhof, de transformatie van de Knoopkazerne in Utrecht en de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam.

Koen van Velsen (1952), architect en directeur van Architectenbureau K. van Velsen B.V., was van 1 januari 2009 tot 1 januari 2015 in deeltijd spoorbouwmeester. In 1977 startte hij zijn eigen bureau, dat inmiddels een rijk en gevarieerd oeuvre heeft opgebouwd. Veel van de projecten kenmerken zich door een uitgesproken publiek karakter en grote aandacht voor detail, context, materialisatie en beleving. Van Velsen is geïnteresseerd in alle aspecten van (het maken van) een gebouw: van de stedelijke en landschappelijke inpassing, de aansluiting op de historische context, de relatie tussen binnen en buiten tot het intern functioneren.

Hij realiseerde onder meer de nieuw- en verbouw van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, van het Universiteitsmuseum Utrecht, de nieuwbouw van de Film en Televisie Academie in Amsterdam, het multifunctioneel revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem en het entreegebouw voor museum Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Van Velsen kreeg diverse onderscheidingen voor zijn werk, zoals de Mart Stam Prijs van de gemeente Amsterdam en de Rietveldprijs voor zijn ontwerp van het Universiteitsmuseum Utrecht. In 2002 ontving Van Velsen voor zijn gehele oeuvre de BNA kubus van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Hij werd ook verschillende malen genomineerd voor de European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award - en sleepte voor Groot Klimmendaal in Arnhem verschillende vak- en publieksprijzen in de wacht.