Advies: groot onderhoud en renovatie gebouwen Binnenhof nodig

De gebouwen aan het Binnenhof van de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken hebben dringend groot onderhoud nodig. Allerlei installaties (elektra, klimaatbeheersing, liften, ict, brandmelding) zijn technisch ‘op’ en moeten nodig vervangen of gerenoveerd worden. Onderdelen van de gebouwen als keukens en publieksvoorzieningen zijn hard toe aan modernisering. De brandveiligheid van de monumentale panden moet omhoog door brandwerende compartimenteringen aan te brengen.

Vergroot afbeelding Den Haag, Binnenhof
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Binnenhof, Den Haag

Dat staat in een brief van voormalig minister mevrouw Spies aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Blok had haar gevraagd de noodzaak van groot onderhoud en renovatie te bekijken als voorzitter van een stuurgroep met alle gebruikers van het Binnenhofcomplex.

Nog geen beslissing

Minister Blok heeft nog geen beslissing genomen. Hij laat het Rijksvastgoedbedrijf een plan en een begroting maken voor groot onderhoud en een renovatie van de gebouwen, in goed overleg met de gebruikers en de gemeente Den Haag. Dat plan moet er in de zomer van 2015 liggen. Het uitgangspunt is dat het complex weer jaren mee kan en veilig is. In 2015 moet het kabinet een beslissing nemen over een eventuele renovatie, na overleg met de gebruikers van het Binnenhof.

Installaties sterk verouderd, brandveiligheid moet beter

Sinds de bouw van het nieuwste gedeelte van de Tweede Kamer in 1992 is alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties. Mevrouw Spies concludeert dat inmiddels groot onderhoud en bouwkundige ingrepen dringend nodig zijn om de gebouwen in goede staat te houden of weer te brengen. Uitstel is volgens Spies niet mogelijk. Renovatie is nodig om de werkplekken (brand)veilig en gezond te houden. Verder is de bedrijfsvoering in het geding: op het Binnenhof - 24 uur per dag in bedrijf - zijn nu regelmatig technische storingen en dat zullen er zonder renovatie alleen maar meer worden. Ten slotte moet de brandveiligheid van de gebouwen beter. Bij een grote brand kunnen mensen nog wel geëvacueerd worden, maar het hele monumentale complex loopt risico's door het ontbreken van adequate brandwerende compartimentering.

Tijdelijke verhuizing

Een eventuele renovatie zal op z'n vroegst in 2018 beginnen. Het werk van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken moet wel doorgaan. Die zullen dan tijdelijk verhuizen naar andere panden van het Rijk die de komende jaren vrij komen. Het Rijksvastgoedbedrijf bekijkt of tijdelijke huisvesting gefaseerd of juist in één klap plaats zou moeten vinden. In verband met overlast tijdens werkzaamheden moet er ook goede samenwerking met de gemeente Den Haag zijn.