Huisvesting Eurojust in Den Haag gegund

Het Rijk heeft de opdracht voor de bouw en onderhoud van de nieuwe huisvesting van de internationale organisatie Eurojust gegund aan Heijmans Utiliteit BV. Het gebouw voor Eurojust wordt gerealiseerd in de Internationale Zone in Den Haag, waar een concentratie van internationale organisaties is gevestigd.

Artist impression Eurojust, Johan de Wittlaan, Den Haag, zuidzijde

Het project Eurojust Den Haag houdt in realisatie en onderhoud (Build Maintain contract) van een nieuw te bouwen pand. Bij de aanbesteding schreef het Rijksvastgoedbedrijf geen oplossingen voor, maar werd juist om de deskundigheid van de markt gevraagd. Er is onder meer gekeken naar bouwen in binnenstedelijke omgeving, toepassen van composiet als gevelmateriaal en duurzaamheid tijdens exploitatie. Uit 5 inschrijvingen is Heijmans Utiliteit BV geselecteerd als beste partij op basis van Economisch Meest Voordeling Inschrijving (EMVI).

Het Build Maintain contract loopt 15 jaar met een optie tot 5 jaar verlenging en heeft een netto contante waarde van 105 miljoen euro. De realisatie vindt plaats in de periode van 2014 tot en met 2016. Daarna verhuist Eurojust naar het nieuwe pand aan de rand van het World Forum gebied in Den Haag.

Mecanoo-Haskoning-DS leverde het ontwerp voor het gebouw. Kenmerkend voor het ontwerp zijn de lichte gevel van composiet met daarin hellend glas en de glooiende landschapstuin, zorgvuldig ingepast in de groene stadsomgeving.

Eurojust is een orgaan van de Europese Unie, opgericht om de effectiviteit en efficiency van nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten te verbeteren op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit. Diverse internationale (justitiële) overheidsorganisaties, waaronder Europol en het Internationaal Strafhof, zijn gevestigd in Nederland. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor dergelijke organisaties is onderdeel van het kabinetsbeleid en past in de ontwikkeling van Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht.