Eerste stap gezet voor bouw De Ruyterkazerne Vlissingen

Directeur Transacties en Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf Eva Klein Schiphorst en Commandant Commando DienstenCentra van Defensie Leonard Kok tekenden op 3 juli een samenwerkingsovereenkomst [swok] voor de bouw van een nieuwe kazerne, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, in Vlissingen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst de Ruyterkazerne
Leonard Kok en Eva Klein Schiphorst tekenen

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf over onder andere de rollen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen voor deze geïntegreerde vorm van aanbesteden vastgelegd.

De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne zal via publiek-private samenwerking (PPS) worden gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf zal optreden als aanbestedende dienst.