26 oktober PROVADA 2021: Dare to Dream

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie RAI, Amsterdam, stand 10-25

Het Rijksvastgoedbedrijf is dit jaar op PROVADA terug aanwezig met een stand in hal 10. Op onze stand vertellen wij u graag over onze ambitieuze ambities om meer (maatschappelijke) doelen te realiseren. Bekijk het programma van het Rijksvastgoedbedrijf op de PROVADA.

Provada 2018
Beeld: Kick Smeets

Op 26, 27 en 28 oktober 2021 is PROVADA weer terug in de RAI Amsterdam. Met zowel fysieke als virtuele stands, netwerkmogelijkheden en bijeenkomsten biedt PROVADA voor het eerst een complete offline en online experience. 

Het thema voor 2021 is Dare to Dream. Together for a better built environment.

In naam van staatssecretaris sprak Annet Bertram, directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf, een videoboodschap in voor de PROVADA.

Videoboodschap Annet Bertram PROVADA 2021

Annet Bertram - Directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf: Dames en heren, Het Rijksvastgoedbedrijf beheert dat is zo een beetje vier keer de ruimte van Amsterdam. We hebben 12 miljoen BVO dat is zo een beetje 180 duizend aan voetbalvelden. Dat is toch fantastisch. Daarmee kunnen we ook veel doen en dat moeten we samen met u doen. Daarom ben ik ook blij dat ik namens de staatssecretaris het woord tot u op de PROVADA mag richten. De staatssecretaris die begon in 2017 en die zei kijk ik wil rentmeester zijn van het vastgoed, dus het gaat mij om economisch rendement, maar ook om maatschappelijk rendement. Want rentmeester zijn is een hele belangrijke taak ook in zijn ogen. We zijn toen samen het Regionaal Ontwikkelprogramma gestart. Met heel veel partijen hebben we acht projecten uitgekozen om in het land uit te proberen. Van wat kunnen we nou eigenlijk met dat vastgoed. En dat heeft ons een aantal lessen opgeleverd. De eerste les is: Massa maken helpt. Want als je heel veel vastgoed weet te koppelen kun je ook meer doen voor allerlei maatschappelijke doelen. Misschien een heel mooi voorbeeld in Den Haag waar ik nu sta het EnergieRijk Den Haag. Inmiddels zijn er dertig overheidspanden aan elkaar gekoppeld en weten we energie te besparen voor, pak hem beet, tachtig duizend huishoudens. Dat is natuurlijk echt een fantastische opgave en resultaat geweest. En dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Samen met marktpartijen Samen met medeoverheden. En nou ja, conclusie massa werkt. Het tweede is, je moet het in coalities doen want anders werkt het niet. Ander mooi voorbeeld Moreelse Tuinen in Utrecht. Daar zijn we met ProRail, met een vastgoedpartij, met een pensioenfonds, met de gemeente Utrecht bezig om dat gebied rondom het spoor om daar iets moois van te maken. En dat gaat waarschijnlijk een wijk worden die echt duurzaam is. Waar je goed kunt wonen. Waar je goed kunt verblijven. Waar je goed kunt werken. Als we dat niet in een coalitie hadden gedaan dan hadden we nooit zo ver gekomen. Dus de tweede les is: Coalities maken want die werken. En het derde is, misschien wel een gevoelig puntje: Tempo maken. Want kijk eens naar de grote opgave van deze tijd het is zo belangrijk dat we tempo maken. Nou dat hebben we gedaan bijvoorbeeld met het EMA pand. European Medicines Agency Hebben we ook gedaan met een vastgoedpartij en u zult het misschien niet geloven maar dat pand dat hebben we in een half jaar tijd ontwikkeld en in anderhalf jaar tijd neergezet. Wij had dat nu gedacht dat dat zou kunnen in vastgoedland? En eigenlijk is dit een les ja het kan maar dan moet je het echt heel goed samen afspreken. Goeie afspreken van tevoren maken. En dan kan het en dat is dus een heel belangrijk resultaat. Dus 1: Massa maken. Coalities En zorgen dat je tempo maakt. Dat zijn de lessen die de staatssecretaris uit het Regionaal Ontwikkelprogramma heeft gehaald. En eigenlijk zijn we nu toe aan de volgende stap. We werken al heel lang samen met Rijkswaterstaat. We gaan dat ook weer met Staatsbosbeheer doen. Dan gaan we vastgoed koppelen. En we gaan er van uit dat dan de grote maatschappelijke opgave woningbouw, innovatieve landbouw, energietransitie op dit moment as we speak huisvesting van statushouders. Dat we dan met zijn allen, schouders er onder markt, overheid, mede overheid, Rijk. Dat we dan verder kunnen komen dan wanneer je dat allemaal niet doet Dus ik nodig u zeer uit om bij het paviljoen van het Rijksvastgoedbedrijf aan te schuiven. Want daar gaan we het hebben over hoe doen we dat nu eigenlijk met marktpartijen. We willen die marktconsultatie, meer doen, sneller doen. We hebben u hartstikke hard nodig. En geniet ook even van ons paviljoen. Want het is het meest circulaire ever. We hebben gebruik gemaakt van de vloer van een gymzaal. We hebben kozijnen uit flats gehaald. Dus u zult versteld staan wat u ziet. Ik zou u daarom willen uitnodigen. Ga vooral ook naar het paviljoen van het Rijksvastgoedbedrijf. En heb een hele goeie, mooie PROVADA. Logo Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt in beeld. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid.