05 november Lezing verborgen geschiedenis Valkenburg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Online

Vanwege recente ontwikkelingen in het veldonderzoek, is deze lezing verplaatst van 29 oktober naar 5 november. Tijdens de lezing vertellen we uiteraard graag over de ontdekkingen tijdens het veldonderzoek.

Wat is het verhaal achter de aanwezigheid van de Romeinen in Valkenburg? Hoe kwamen handelaren, militairen en de lokale bevolking in contact met elkaar? Wat was kenmerkend voor hun ontmoeting? Maar ook: welke inspiratie halen we daaruit voor de realisatie van de nieuwe wijk?

Projectarcheoloog Peter Jongste geeft hier een lezing over, voor iedereen die geïnteresseerd is in het archeologisch onderzoek op voormalig vliegkamp Valkenburg. De veldwerkzaamheden vinden plaats in een gebied dat dicht tegen de Limes (de Romeinse rijksgrens) ligt. De lezing is digitaal, gratis en voor iedereen toegankelijk. Onderaan de pagina kunt u zich aanmelden.

Graafwerkzaamheden archeologie
Beeld: Hans Roggen

Rijksvastgoedbedrijf op Valkenburg

Jongste is sinds 2007 bij locatie Valkenburg betrokken als projectleider archeologie. In augustus 2019 is het Rijksvastgoedbedrijf op voormalig marinevliegkamp Valkenburg begonnen met archeologisch onderzoek, ter voorbereiding op de ontwikkeling van de woningbouw. Bouwen kan pas plaatsvinden als de archeologische resten van het gebied door de archeologen zijn veiliggesteld. Het afgelopen jaar vonden ze er bij opgravingen resten van prehistorische bewoning uit de ijzertijd (800 - 15 v. Chr.), maar ook objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

De tweede fase van het archeologisch onderzoek is begin oktober eind september 2020 gestart en het veldwerk duurt tot het voorjaar van 2021. Voor het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Katwijk, maar ook voor de archeologen breekt dus een spannende periode aan. Uit vooronderzoek op deze nieuwe locatie bleek dat ten zuidwesten van de Romeinse weg resten te verwachten zijn van vermoedelijk een legerkamp.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie Archol BV-ADC Archeoprojecten. Gedurende de looptijd van het archeologisch onderzoek melden we belangrijke vondsten. In het gebied komt straks een nieuwe duurzame wijk met 5600 woningen, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt momenteel samen met de gemeente Katwijk de ontwikkeling voor.