25 september Inloopbijeenkomst zonneveld Almere Buiten A6

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie OBS de Archipel, Maldivenweg 45, 1339 PP Almere

Pauze tussen 18:00-19:00, deur is gesloten.

Op 25 september 2019 vindt een openbare bijeenkomst plaats waarbij gemeente en Rijksvastgoedbedrijf in gesprek gaan met omwonenden en geïnteresseerden over het 'Onderzoeksrapport Zonneveld Almere Buiten A6' van 24 juni 2019.

Na de inloopbijeenkomst

Op basis van alle beschikbare informatie spreekt het college van B en W zich vervolgens uit over een voorkeursvariant. Dan is de gemeenteraad aan zet om te besluiten óf een zonneveld op deze locatie mag en zo ja, met welke uitgangspunten. Als de gemeenteraad hier voor een zonneveld kiest, start er een planologische procedure. Een zonneveld past namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Bewoners en andere belangstellenden kunnen in die fase een zienswijze indienen en bezwaar maken.