05 december Voorlichtingsbijeenkomst Constructieve veiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Korte Voorhout 7, Den Haag

In november en december zijn door het hele land vier voorlichtingsbijeenkomsten om het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl) onder de aandacht te brengen. Dit Kennisportaal is op 27 juni jongstleden gelanceerd. Prof.dr.ir. S. Wijte en ir. H. Borsje gaan (afwisselend) het belang van een goede voorbereiding van bouwprojecten benadrukken, met het oog op constructieve veiligheid.

Meld je aan voor dit evenement.