25 juni Inloopavond over Definitief Ontwerp Park Huis Doorn

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
De Koningshof Doorn, Kerkplein 1, Doorn

Op maandag 25 juni 2018 is er een inloopavond over het DO (Definitief Ontwerp) van Park Huis Doorn. Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert deze avond in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De avond is bedoeld voor inwoners, geïnteresseerden en belanghebbenden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een ontwerp laten maken om het landschap rond Huis Doorn in oude luister te herstellen. Een ingreep die noodzakelijk is, omdat daarmee dit groene rijksmonument in stand wordt gehouden. Met de renovatie van het stelsel van lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen vindt het Park haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug.

Het Definitief Ontwerp (DO) is klaar, en geeft inzicht in de diverse gemaakte plan- en ontwerpkeuzes en de uitwerking voor de verschillende deelgebieden in het park. Maar er moet nog veel verder worden uitgewerkt. Aansluitend aan het DO volgt een vergunningentraject van zes maanden. Ook moet er nog worden aanbesteed, een traject dat een doorlooptijd van 8 maanden kent. De uitvoering van het project vindt gefaseerd en verspreid over een aantal jaren plaats. Wel wordt verwacht dat dit jaar al de eerste werkzaamheden zoals het uitdunnen van het bos, uitgevoerd kunnen worden.

Beeld: Stichting In Arcadië
Park Huis Doorn - Definitief Ontwerp