05 juli Openbaar atelier: Presentatie mogelijkheden toekomst Marinierskazerne.

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Cultuurhuis van Doorn, Kerkplein 2, Doorn

De afgelopen maanden is gewerkt aan de onderzoeksscenario’s voor de Marinierskazerne in Doorn. Hierin zijn de verschillende mogelijkheden voor herbestemming van de Marinierskazerne onderzocht. Bewoners, ondernemers, organisaties en experts op verschillende terreinen hebben zich de afgelopen maanden over de verschillende mogelijkheden gebogen. Dit heeft geleid tot vier onderzoeksscenario’s die veel ingrediënten bevatten voor de toekomst van het kazerneterrein. Tijdens de bijeenkomst worden de definitieve onderzoeksscenario’s gepresenteerd waarin alle ingrediënten zijn opgenomen en wordt in kleine groepen gesproken over de resultaten tot nu toe. Ook de gemeenteraadsleden en provinciale statenleden zijn uitgenodigd voor deze presentatie.

Meer informatie op www.mkdoorn.nl