Young Innovators duiken in bodem en samenleving

Acht architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hebben zich de afgelopen maanden gebogen over enkele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werd gekeken naar kantoren in Den Haag (De Binckhorst) en boerderijen op rijksgrond in de Noordoostpolder.

Beeld: College van Rijksadviseurs
Charlotte van der Woude (rechts) en Nadia Pepels (2e van rechts) van de Young Innovators 2022 onderzochten in opdracht van het RVB de boerderijen op rijksgrond en de kantoren op De Binckhorst.

De acht maakten deel uit van de Young Innovators, editie 2022. Dat is een initiatief van het College van Rijksadviseurs waarbij jaarlijkse jonge talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten worden gekoppeld aan grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt als opdrachtgever mee aan het initiatief. Op dinsdag 13 december presenteerden alle Young Innovators de uitkomsten van hun onderzoeken en hun adviezen.

Kantoren en boerengrond

Nadia Pepels en Charlotte van der Woude deden onderzoek voor de twee opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf.
Pepels onderzocht in het gebied De Binckhorst in Den Haag hoe je kantoren kunt verbinden met de omgeving. Het Rijksvastgoedbedrijf kocht die kantoren vorig jaar. Idee is dat daar in de toekomst ambtenaren komen te werken. Daarnaast worden in het gebied momenteel 5000 woningen gebouwd maar er is nog geen echt plan voor de leefomgeving. Al tekenend is Pepels gaan praten met mensen in het gebied: ‘Zo kwam ik op het idee van een soort tussenruimtes bij het grote kantoor met allerlei functies.’
Van der Woude werkte aan de andere kant van het land in de Noordoostpolder. Onder de titel ‘Rijk Boerenland’ onderzocht ze hoe het gaat met boerderijen op rijksgrond. ‘De oude bodem van de Zuiderzee biedt dan oplossingen’, liet ze tijdens haar presentatie zien. Een boer blijkt bijvoorbeeld te werken bovenop voormalig strand. Met het planten van nieuwe struiken en bomen probeert hij het stuiven van zand tegen te gaan.

Verwarring zaaien

Allebei hebben ze goed gekeken naar hoe je bodem, plek en maatschappij met elkaar kunt verbinden. Dat was ook het thema in de andere onderzoeken van de Young Innovators.

Hun vernieuwende ideeën vielen tijdens de presentaties in goede aarde. Juist ideeën en voorstellen die wat ontregelend werken, kregen de handen op elkaar. Zoals een opdrachtgever in het publiek reageerde: ‘Je bent van harte uitgenodigd om verwarring te komen zaaien.