Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf: 1,5 miljard voor bouwprojecten en onderhoud

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat de komende twee jaar met vrij grote zekerheid zo’n 1,5 miljard aan grote projecten aanbesteden. Dat staat in de ‘Inkoopplanning Oktober 2022’. Een groot deel is voor Defensie: zo’n 600 miljoen euro.

Vergroot afbeelding F-35
Beeld: ©Defensie / Defensie
Op Woensdrecht moeten onderhoudsdocks worden omgebouwd voor de nieuwe F-35.

Het RVB publiceert twee keer per jaar de inkoopplanning met projecten waarop marktpartijen zich kunnen voorbereiden. Voorheen lag de grens bij projecten van minimaal 5 miljoen euro. Die is verlaagd naar 1,5 miljoen euro. Op die manier krijgen ook architecten en andere ontwerp- en adviesbureaus tijdig inzicht in wat het RVB zal aanbesteden. De volgende inkoopplanning komt in maart 2023. In totaal besteedt het RVB jaarlijks ongeveer 1,5 miljard. Ondanks onzekere tijden blijft het RVB investeren in bouwprojecten en onderhoud.

Boekenmagazijn en Justitieel Complex

Een boekenmagazijn voor de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, is het eerste bouwproject dat op de planning staat. In Midden-Delfland komt een geautomatiseerd en energieneutraal magazijn met 200.000 containers voor boeken en andere objecten. Het wordt een zogeheten passief gebouw met dikke muren waardoor het binnenklimaat langzaam meebeweegt met de seizoenen. De KB heeft berekend dat het magazijn groot genoeg is tot minimaal 2033. Een verdere voorspelling is lastig, omdat steeds meer uitgaves digitaal zijn.
De volgende grote aanbesteding – 100 miljoen euro of meer - volgt begin 2023. Op de voormalige locatie van de marinierskazerne komt het Justitieel Complex Vlissingen (JCV). Het JCV bestaat uit een extra beveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een gevangenis met een extra beveiligde inrichting en een overnachtingslocatie voor rechters en officieren.

Aanbesteding tienjarig onderhoudscontract

Eind dit jaar gaat het RVB onderhoudscontracten aanbesteden voor de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde en voor vliegbasis Gilze-Rijen. Het gaat om pilotprojecten met een verwacht totaalbedrag van 50 tot 100 miljoen euro. Tot nu deden veel verschillende bedrijven het onderhoud: van schilderwerk tot technische installaties en shelterdeuren. In het nieuwe integrale tienjarige onderhoudscontract is er per locatie één hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor al het onderhoud. Het gaat om ongeveer 300.000 vierkante meter aan gebouwen. Het voordeel van de nieuwe aanpak is een verbetering van de planning en uitvoering van het onderhoud. En minder verstoring voor het werk van Defensie.

Veel nieuwbouw voor Defensie

Andere Defensieprojecten zijn een nieuw squadrongebouw op Maritiem Vliegkamp De Kooy (20 tot 25 miljoen euro), twee nieuwe gebouwen voor de Kustwacht in Den Helder (20 tot 25 miljoen euro) en nieuwe brigadehoofdkwartieren in Oirschot en Havelte (50 tot 100 miljoen euro). Een groot project is de bouw van het Technology Center Land in Leusden (50 tot 100 miljoen) dat de oude ‘Tankwerkplaats’ vervangt. Het Technology Center Land is voor onderhoud en doorontwikkeling van landsystemen van de krijgsmacht.

Duurzaamheid en circulariteit

Vanaf januari 2023 bevat iedere aanbesteding minimale circulariteitseisen. Het uiteindelijke doel is een halvering van niet-duurzame materialen zoals beton, staal en bakstenen in 2030. Het RVB wil meer hergebruikte en biobased materialen. Ook gelden vanaf 2023 contracteisen voor een emissiearme bouwplaats. Denk aan de inzet van elektrische bouwmachines en een zo schoon mogelijke aanvoer van bouwmateriaal.