Ideeën gezocht voor zonnepark bij Baggerslipdepot IJsseloog

Plannen voor een zonnepark bij Baggerslipdepot IJsseloog in Dronten worden aan marktpartijen voorgelegd. Duidelijk moet worden of op de locatie een zonnepark met drijvende zonnepanelen mogelijk is en financieel haalbaar. Bij voldoende belangstelling start naar verwachting in 2023 een openbare inschrijving.

Vergroot afbeelding Baggerslibdepot IIsseloog Dronten
Beeld: Biedboek.nl
Baggerslibdepot IJsseloog. Bij de ontwikkeling van het zonnepark gaat het om een deel van het wateroppervlak, de omliggende ringdijk en een stuk land op IJsseloog.

Het projectteam - dat bestaat uit Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Flevoland, gemeente Dronten en netbeheerder Liander - organiseert een marktconsultatie, een bijeenkomst waar bedrijven en experts voor worden uitgenodigd om hun ideeën te bespreken. Doel is om zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren om mee te denken over de financiële haalbaarheid van het project. Een bezoek aan de locatie is onderdeel van de marktconsultatie.

Het projectteaam neemt de inbreng van diverse partijen mee in de voorbereiding van de openbare procedure voor de uitgifte van de rijksgronden en de realisatie van het zonnepark.  Zo wil het projectteam de realisatie door de nog te selecteren ontwikkelaar zo goed mogelijk laten verlopen. Het streven is om de openbare procedure in 2023 te starten, zodat de energie uit het zonnepark een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van 2030.

Belangrijke data

De marktconsultatie start op 29 augustus 2022. Op 13 september vindt een kijkdag plaats op IJsseloog. Uiterlijk 14 oktober verwacht het projectteam een schriftelijke reactie op vragen. Geïnteresseerde partijen die ervaring hebben met het ontwikkelen, financieren, exploiteren, bouwen en onderhouden van zonneparken, zowel op water als op land, kunnen zich tot en met 5 september voor de kijkdag aanmelden via de website Biedboek.nl.

Rijkwaterstaat is beheerder van baggerslibdepot IJsseloog. Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het zonnepark is dat de primaire functie van het gebied als baggerslibdepot behouden blijft. Bij het project gaat het om een deel van het wateroppervlak, de omliggende ringdijk en een stuk land op IJsseloog.

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen aan de inzet van rijksgrond voor het opwekken van hernieuwbare energie. Eerst aan een tiental pilots, waar zonnepark baggerslibdepot IJsseloog er één van is, en sinds 2021 ook aan het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER).

In de projecten wordt de overheid zelf geen exploitant. Alle betrokken overheden werken samen aan de voorbereiding van een project. Daarna wordt een openbare procedure uitgeschreven voor marktpartijen die de ontwikkeling op zich willen nemen. Hiermee draagt het Rijk als beheerder en eigenaar van gronden en wateren bij aan de energietransitie van Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over de marktconsultatie staat op Biedboek.nl.