Rijksvastgoedbedrijf verkoopt 6 hectare gifgrond aan Krimpen aan den IJssel

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 20 december het sterk vervuilde EMK-terrein voor € 2.950.000 verkocht aan de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hiermee start de sanering van het terrein en de herontwikkeling ervan tot bedrijventerrein.

Beeld: John Wijntjes
Ondertekening van de koopovereenkomst van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel

Verontreinigd

Het ruim 6 hectare grote terrein ligt op een strategische locatie, aan de Hollandse IJssel op de kruising met de Sliksloot en bij het industrieterrein Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Het EMK-terrein was van de Exploitatie Maatschappij Krimpen en is in het verleden ernstig verontreinigd geraakt met een veelheid aan chemische stoffen. In de gifatlas van Vrij Nederland werd het EMK-terrein als meest giftige locatie van Nederland aangemerkt. 

Sanering

Na het faillissement van de Exploitatiemaatschappij vorderde de Staat in 1986 het terrein en isoleerde het van de omgeving door damwanden en een dikke asfaltlaag. Hierdoor was het terrein voor geen enkele functie meer geschikt. In 2009 werd onderzocht of het terrein met een aanvullende sanering alsnog geschikt kon worden gemaakt als industrieterrein en kon worden verkocht.

Projectleider Wiebo de Boer van het Rijksvastgoedbedrijf: ’De kosten van de sanering zijn afgezet tegen de kosten van instandhouding en onderhoud. Bovendien heeft een gesaneerd terrein waar je een nuttige herbestemming aan kunt geven een maatschappelijke meerwaarde boven een terrein waar je niks mee kunt, maar waaraan wel kosten blijven.’ Na een lang proces lijkt nu sanering en herontwikkeling van het terrein tot bedrijventerrein haalbaar en was de gemeente bereid om het terrein na sanering te kopen van de Staat.

Bijzondere koopovereenkomst

Hiervoor werd een bijzondere koopovereenkomst gesloten waarbij de gemeente de koopsom van € 2.950.000 al voor de levering betaalt. Hiermee wordt een deel van de kosten van de sanering betaald. Ook de provincie Zuid-Holland levert een financiële bijdrage. Bij de bijeenkomst op 20 december waren naast het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Krimpen aan den IJssel ook andere betrokken overheden en diensten aanwezig, zoals het ministerie van I&W (materieel beheerder en verantwoordelijke voor de sanering), de Provincie Zuid-Holland (subsidieverlener en bevoegd gezag), het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (dijkbeheerder),  Rijkswaterstaat (vaarwegbeheerder) en de DCMR milieudienst Rijnmond (toezichthouder). De Boer: ‘Dat we dit resultaat hebben bereikt was alleen mogelijk door de goede samenwerking met en positieve inzet van iedereen met oog voor elkaars belang.’