RVB Marktmiddag 2023: denk mee over de thema’s

Ontmoeten, uitwisselen en netwerken, dat is de RVB Marktmiddag. ‘Wij hebben de markt in de volle breedte nodig. De Marktmiddag biedt ruimte om in gesprek te gaan’, zegt Annuska Bloemert van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). En de vraag: wat willen de marktpartijen bespreken?

Vergroot afbeelding Marktmiddag 2022
Beeld: Bas Kijzers
RVB Marktmiddag in 2022

De komende RVB Marktmiddag is eind juni. Wat heeft het RVB gedaan met de input van vorig jaar? En welke thema’s houden het RVB nu bezig? Tijdens workshops op de Marktmiddag in mei 2022 is met bedrijven uitgebreid gesproken en gediscussieerd over onder meer contractvormen. ‘We hebben nu bijvoorbeeld 15 jaar ervaring met DBFMO-contracten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate, red.). De signalen uit de markt waren: is het nog steeds de slimmere keuze?’, zegt Bloemert, waarnemend directeur Transacties & Projecten.

Onderzoek DBFMO

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit dat het RVB en Bouwend Nederland hebben laten uitvoeren, komt naar voren dat marktpartijen en het RVB positief zijn over DBFMO-contracten. Maar voor het aanjagen van innovatie blijkt DBFMO minder geschikt. ‘De vraag is eigenlijk: welke contractvorm is voor welke opgave het beste geschikt? Daar moeten we telkens goed naar kijken. We zijn stappen aan het zetten. Bij DBFMO-contracten letten financiers - de banken - goed op de risico’s, want zij willen natuurlijk dat de lening terug kan worden betaald. Ze kijken bijvoorbeeld naar risico’s op het gebied van techniek. Is dat wat je aanbiedt ook de beste oplossing? Is het proven technology?’ Nadeel van de nadruk op risicobeheersing is dat banken doorgaans de zekerheid verkiezen van ‘proven technology’ boven de onzekerheid van nog onbeproefde innovaties.

Langjarige onderhoudscontracten

En voor de instandhouding van vastgoed ontwikkelt het RVB een nieuw langjarig integraal contractmodel met één opdrachtnemer voor al het onderhoud. Het model is georganiseerd op basis van het gewenste onderhoudsniveau voor de verschillende onderdelen. Er zijn zes niveaus, zogeheten instandhoudingslabels. Per label zijn de benodigde onderhoudswerkzaamheden, investeringen en de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd. Het RVB brengt vooraf met de nieuwe RVB BOEI-inspectiemethode de situatie in beeld. Na een opstartfase van één jaar bespreekt het RVB de ervaringen met de opdrachtnemer. ‘In sommige situaties kan dit model zeker heel goed werken’, zegt Bloemert. ‘Maar als je het groot geïntegreerd gaat doen, is het MKB misschien niet meer in beeld. We hebben nu juist een enorme diversiteit aan grote en ook kleinere opdrachten. In 2021 spendeerden we 1,5 miljard en hadden we 3500 leveranciers. En we zijn natuurlijk maar één van de vele spelers in de utiliteitsbouw. We hebben de markt in de volle breedte nodig.’

Drempels wegnemen voor MKB

Het Rijksvastgoedbedrijf wil er alles aan doen om de inkoop soepel te laten verlopen. ‘De regels voor de aanbesteding zijn best lastig’, zegt Bloemert. ‘Zeker voor het MKB is het niet altijd gemakkelijk. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. In de documentatieleidraad willen we toelichtingen geven en zo duidelijk mogelijk zijn. We doen ons uiterste best om het - binnen de regels uiteraard - zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij hebben daar ook een slag in te maken. We willen het RVB beter bereikbaar maken voor het MKB. Niet alleen communicatief, maar we kijken ook naar het verlagen van administratieve drempels.’

Duidelijkheid over duurzaamheid

Het RVB heeft de laatste jaren veel pilotprojecten gedaan waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. De markt juicht die initiatieven toe, bleek op de Marktmiddag. Maar bedrijven vertelden ook dat ze graag willen weten wat de standaardeisen op dit gebied worden om zich zo daarop voor te kunnen bereiden. Met de aanscherping van de circulariteitseisen per 1 januari heeft het RVB daar meer duidelijkheid over gegeven. En in de halfjaarlijkse Inkoopplanning staat heel concreet benoemd wat de duurzaamheidsambities van het RVB zijn. Tenslotte geeft de innovatieagenda inzicht in de ambities voor alle projecten.

Minder stikstofuitstoot

Op de RVB Marktmiddag 2022 waren ook de workshops over duurzaamheid en innovatie heel goed bezocht. Het is duidelijk: deze thema’s leven niet alleen bij het RVB maar ook bij de marktpartijen. Een onderwerp dat voor de markt en het RVB steeds belangrijker wordt, is het terugdringen van de stikstofuitstoot. ‘Er is veel te doen. De overheid wil namelijk de stikstofuitstoot van de bouwsector in 2030 ten opzichte van 2021 met 60 procent verminderen’, zegt Noah Baars, programmamanager Schoon en Emissieloos Bouwen bij het RVB. ‘We hebben eind vorig jaar een marktconsulatie georganiseerd. Veel marktpartijen zijn al bezig met elektrisch materieel. En ook met modulair bouwen in een fabriek, zodat je op bouwplaats geen betonwagen nodig hebt. Uit al die projecten willen we lessen leren. Het RVB wil de markt stimuleren om zoveel mogelijk emissieloos te bouwen. Het gebruik van schoner materieel zal in de inkoop daarom de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen en hierover willen we – onder andere op de Marktmiddag - graag in gesprek.’

Marktmiddag 2023: denk mee!

De thema’s voor de Marktmiddag 2023 zijn onder andere de Marktstrategie, circulariteit en biodiversiteit, innovatie, het MKB-beleid en digitalisering. Het RVB wil ook graag weten wat de marktpartijen willen bespreken. Denk mee over het programma en vul onderstaand formulier in.

RVB Marktmiddag

Welke onderwerpen móeten volgens u terugkomen op de RVB Marktmiddag?
Uw e-mailadres als een reactie van ons op uw idee nodig is
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw ideeën om het programma van de RVB Marktmiddag compleet te maken.

Akkoordverklaring(verplicht)