Start ontwerptraject nieuwbouw Kustwacht Den Helder

Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt in Den Helder voor de Kustwacht een nieuw onderkomen. De twee panden bieden onderdak aan een hypermoderne meldkamer en trainingscentrum. In het voorjaar van 2024 start de bouw, zo is de planning.

MaritiemOperatiecentrumDenHelderJPG.jpg
Beeld: cepezed
De nieuwbouw van het Maritiem Operatiecentrum (MOC) wordt Europees aanbesteed.

Het Maritiem Operatiecentrum (MOC) wordt ondergebracht in het ene gebouw, in het ander gebouw krijgt de Uitwijk, Training- en Testlocatie (UTT) een plek. Oplevering van het project is gepland voor 2026.

Hart van het MOC is een centrale meldkamer waar onder meer  de Douane, de Politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een plek krijgen. Het UTT doet dienst als back-up, in geval het MOC uitvalt, en wordt gebruikt als onderzoeks- en trainingscentrum.

Directeur Jan van Zanten van de Kustwacht: ‘Ik ben blij dat de Kustwacht een nieuw gebouw en uitwijklocatie krijgt. Beide ontwerpen zijn specifiek gebaseerd op de taken van de Kustwacht. Ze brengen alle diensten waarmee de Kustwacht samenwerkt in een centrale plek samen. Zowel het MOC als de UTT zijn stoer om te zien, licht en transparant van binnen en worden uit duurzame materialen gebouwd: precies zoals Kustwacht Nederland is’.

De Kustwacht zit momenteel in drie verschillende panden in Den Helder, waar de dienst ‘inhuist’ bij Defensie.

Europese aanbesteding

Voor het ontwerp van de twee gebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf via een openbare tender cepezed geselecteerd. Het Delftse architectenbureau, dat gedurende de uitvoering van het project ook de directie voert, schrijft daarnaast ook het bestek dat naar verwachting begin 2023 op de markt komt.

‘De geschatte bouwsom ligt rond de 20 miljoen euro, dus het gaat om een Europese aanbesteding’, licht projectmanager Wendy Kuiper van Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding toe. Het gaat om een traditionele aanbesteding voor alleen de bouw van de panden omdat het ministerie van Defensie, de opdrachtgever, ontwerp en onderhoud in eigen hand wil houden.

Kuiper: ‘Belangrijkste overweging bij de keuze voor een traditionele aanbesteding is dat Defensie gebruik wil maken van de laatste inzichten als gaat om de inrichting van de meldkamers. Op deze manier houden we daar controle op.’

De twee nieuwe Kustwachtgebouwen worden gerealiseerd op de Nieuwe Haven. Voor dit Defensieterrein bereidt het Rijksvastgoedbedrijf een herontwikkeling voor.