Nieuwe Handreiking Gemeenten bij Onbeheerde Nalatenschappen

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, dan onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of het de nalatenschap kan afwikkelen. Ook nalatenschappen waarin de Staat als erfgenaam is aangewezen, worden door het Rijksvastgoedbedrijf afgehandeld. Omdat gemeenten opdrachtgever zijn voor een uitvaart bij een onbeheerde nalatenschap, heeft het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe handreiking gemaakt die door gemeenten gebruikt kan worden als leidraad na de uitvaart. Deze handreiking is ontwikkeld in samenwerking met Programma Mens Centraal en VNG.

Onbeheerde nalatenschappen
Beeld: Erik Jansen

Wat gebeurt er in de bijzondere situatie waarin niemand zich bekommert om een overledene? De Wet op de Lijkbezorging geeft daar een antwoord op. De gemeente van overlijden is namelijk in die gevallen de opdrachtgever voor de uitvaart en neemt deze ook voor haar rekening. De kosten kunnen worden verhaald op de nalatenschap en/of op erfgenamen. Maar wat gebeurt er als er geen erfgenamen (bekend) zijn?

Het Rijksvastgoedbedrijf neemt namens de Staat aanmeldingen in behandeling van vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen met als doel eventuele goederen en/of gelden uit een onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk aan traceerbare erfgenamen of rechthebbenden te doen toekomen. Aanmeldingen van onbeheerde nalatenschappen bereiken het Rijksvastgoedbedrijf via financiële instellingen, belastingdienst, bewindvoerders, gemeenten, woningcorporaties, particulieren en bijvoorbeeld postbodes (wanneer de brievenbus erg vol is). Na de algemene handreiking onbeheerde nalatenschappen is er nu ook een handreiking speciaal voor gemeenten met de werkwijze hoe om te gaan met een onbeheerde nalatenschap nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden.

De nieuwe handreiking voor gemeenten is hier te vinden.