Akkoord tussen Rijksvastgoedbedrijf en Van Pol in geschil over project Roermond

Het Rijksvastgoedbedrijf en de firma Van Pol uit Roermond hebben een akkoord bereikt in hun geschil over de toenmalige verkoop en herontwikkeling van een complex in Roermond, het 'Quartier Damianus'. Bovenop de oorspronkelijke koopprijs van 1,38 miljoen euro in 2008, betaalt Van Pol nu een bedrag van 140.000 euro.

Roermond, voormalig huis van bewaring

De firma Van Pol kocht in 2008 het voormalig Bisschoppelijk Paleis, het voormalige Huis van Bewaring, een dienstwoning en bijbehorende grond. Van Pol ontwikkelde dat tot hotel, appartementen, parkeergarage en openbare ruimte, nu het 'Quartier Damianus'.

Bij de herontwikkeling van het complex is Van Pol om bouwkundige redenen afgeweken van het afgesproken plan; dat is in 2012 door een commissie van deskundigen vastgesteld. Zo kwamen er uiteindelijk geen 73 maar slechts 42 ondergrondse parkeerplaatsen (en 35 bovengrondse). De taxatie van het complex en de koopprijs van 1,38 miljoen euro waren echter wel gebaseerd op de verplichting van Van Pol het herontwikkelingsplan 'Quartier Damianus' volledig uit te voeren. Die verplichting drukte de koopprijs. Om dat te compenseren, eiste het Rijksvastgoedbedrijf in 2014 een extra betaling, gebaseerd op het verschil tussen het afgesproken en het uitgevoerde plan.

Aan de andere kant werd de firma Van Pol geconfronteerd met lagere opbrengsten doordat er minder appartementen gebouwd konden worden dan gepland. Ook moest Van Pol extra kosten maken voor asbest- en grondsanering.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zijn aanvankelijke eis tot bijbetaling van 270.000 euro bijgesteld op basis van een lagere taxatie uit 2012 door een taxateur die werkte in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze taxateur bepaalde het verschil tussen het plan en de uitvoering op 210.000 euro.
Ook heeft het Rijksvastgoedbedrijf geaccepteerd dat Van Pol ongeveer 25.000 euro moest uitgeven aan asbestsanering, omdat die kosten contractueel voor rekening van het Rijksvastgoedbedrijf hoorden te komen als de juiste procedures waren gevolgd. De kosten voor noodzakelijke grondsanering neemt de firma Van Pol voor een deel voor eigen rekening.

Per saldo betaalt Van Pol nu 140.000 euro aan het Rijksvastgoedbedrijf, bovenop de oorspronkelijke koopprijs van 1,38 miljoen euro.

  • Aanvankelijke eis Rijksvastgoedbedrijf¬† 270.000 euro
  • Bijstelling op basis van taxatie 210.000 euro
  • Minus: kosten asbestsanering - 25.000 euro
  • Minus: deel kosten grondsanering¬†- 45.000 euro
  • Saldo 140.000 euro

Met het akkoord zijn juridische procedures tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de firma Van Pol niet meer nodig.