RVB Marktvisie: samenwerken op basis van vertrouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de RVB Marktvisie handen en voeten gegeven aan de marktvisie, waarbij samen met opdrachtgevers wordt gewerkt aan een vitale en duurzame bouwsector.

Bijeenkomst RVB Marktvisie in de praktijk

De ontwikkeling van de marktvisie is een belangrijke eerste stap naar een betere bouwsector. Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin ontwikkelden samen de marktvisie die op 13 januari 2016 werd gepresenteerd. De kern van de marktvisie is: samen werken aan een vitale en duurzame bouwsector. Dit doen we door gelijkwaardig partnerschap en betere kennisuitwisseling.

Veilig

Organisaties die zich aan de marktvisie verbinden, maken een eigen strategische vertaling. De vertaling van het Rijksvastgoedbedrijf, de RVB Marktvisie, heeft  6 speerpunten:

  • Vooruitstrevend
  • Samenwerking
  • Waar voor je geld
  • Inkoopprocessen en verkoopprocessen
  • Duurzaam
  • Veilig

Op elk van deze speerpunten zijn ambities benoemd: een voorbeeldrol voor duurzaamheid in zijn vastgoedportefeuille bijvoorbeeld. Of aandacht voor continuïteit van de onderneming en een eerlijke prijs voor een goed product, oftewel waar voor je geld en geld voor je waar. Voor elke ambitie zijn voor 2017 concrete acties benoemd. Zoals een aanpak ontwikkelen voor circulaire economie. Of het maken van een afwegingskader voor contractkeuzes. Deze acties start het Rijksvastgoedbedrijf bij voorkeur binnen lopende projecten. Het gaat om oefenen, experimenteren en kijken wat er werkt en dat bij voorkeur samen met de markt.