Herinneringscentrum rond ‘Oranjehotel’ in Scheveningse gevangenis

Het ‘Oranjehotel’, de geuzennaam voor het in de Tweede Wereldoorlog beruchte cellencomplex van de Scheveningse gevangenis, wordt een herinneringscentrum. Op woensdag 6 april ondertekende het bestuur van de Stichting Oranjehotel een samenwerkingsovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële inrichtingen. Hiermee komt het project Herinneringscentrum Oranjehotel in een volgende fase.

Beeld: Arenda Oomen
Het 'Oranjehotel' in de Scheveningse gevangenis

Het Oranjehotel was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Naar schatting hebben 25.000 mensen uit het hele land gevangen gezeten in het Oranjehotel. De Stichting Oranjehotel ontwikkelde plannen om het cellencomplex, waarvan de dodencel 601 altijd in tact is gebleven, om te vormen tot een herinneringscentrum. De samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over de werkzaamheden die het Rijk uitvoert om het terrein geschikt te maken voor de realisatie van dit centrum en de financiering daarvan.

Het Rijksvastgoedbedrijf start, mede in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen, met het bouwrijp maken van een deel van het terrein van de Penitiare Inrichting Scheveningen aan de Pompstationsweg/Van Alkemadelaan in Den Haag. De Stichting Oranjehotel gaat verder met de voorbereidingen voor de realisatie van het herinneringscentrum. Het is de bedoeling dat het centrum in 2018 open gaat voor publiek.

Beeld: Arenda Oomen
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Oranjehotel (vlnr: Jilt Sietsma, vice voorzitter van de Stichting Oranjehotel; Peter Hennephof, hoofddirecteur Dienst Justitiële; Dineke Mulock Houwer, voorzitter van de Stichting Oranjehotel en Jaap Uijlenbroek, DG Rijksvastgoedbedrijf)