Sproeien Vliegbasis Eindhoven mogelijk door proef met waterzak

Op Vliegbasis Eindhoven ligt een reusachtige zak. Afgelopen najaar is hierin bij wijze van proef water opgeslagen dat nu wordt gebruikt om planten water te geven, ondanks het sproeiverbod. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt of op meer Defensielocaties waterzakken geplaatst kunnen worden.

Eindhoven, vliegbasis, eerste landing door C130 Hercules, waterboog door E-ones, 16062016.
Beeld: Foto Vliegbasis Eindhoven
Eerste landing van een C130 Hercules op Vliegbasis Eindhoven op een archieffoto. Zonder goede waterberging op het vliegveld kan er niet worden gesproeid, verdroogt het gras langs de start- en landingsbanen en ontstaan er stofwolken die vliegtuigen gevaarlijk kunnen hinderen.

In de waterzak, die inmiddels bijna leeg is, zat voor de droogteperiode aanbrak zo’n 200.000 liter water. Omdat in verband met de extreme droogte deze zomer voor leiding-, grond- en oppervlaktewater een sproeiverbod geldt, is het water uit de zak gebruikt om de planten op Vliegbasis Eindhoven te verzorgen.

Planten en gras op vliegbases moeten goed worden verzorgd, ook in droge periodes. Want als die verdrogen of afsterven, ontstaan er stofwolken die het opstijgen en landen van vliegtuigen kunnen hinderen. De aanleg van gebruikelijke waterbergingen, zoals een vijver of plas, is bij vliegvelden niet toegestaan omdat daar vogels op afkomen. Het waterbergingsprobleem is in Noord-Brabant extra groot omdat regenwater snel wegloopt in de zandgrond van de provincie.

Omdat ook ander vliegvelden en kazernes worstelen met watertekorten, wordt onderzocht of de waterzak ook ingezet kan worden bij onder meer de Kazerne Oirschot en de militaire vliegvelden in Volkel, Leeuwarden, Woensdrecht en Gilze-Reijen.

Regenwater

Voor de proef is de waterzak op Vliegbasis Eindhoven gevuld met leidingwater, voor het testen van de sensor die in de zak zit en bijhoudt hoeveel water er in zit. Daarnaast is uitgezocht of in de zak niet veel bacteriën ontstaan als er lang water in zit.

Beide tests zijn geslaagd, vertelt projectleider Marijn van Zeijl van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 'De sensor doet het en de bacteriegroei in de zak bleef binnen de norm.' Volgende stap van de proef is om de zak aan te sluiten op de regenpijpen van de Defensiegebouwen op Vliegbasis Eindhoven. Zo kan dan in het najaar regenwater in de zak worden opgeslagen voor de zomer.

Waterbank

Waterschap De Dommel heeft samen met waterdienstverlener MTD een waterbank opgericht. Het RVB participeert hierin. De waterbank, waar de proef met de waterzak op Vliegbasis Eindhoven onderdeel van is, brengt vraag en aanbod bij elkaar. Aanbieders zijn bijvoorbeeld bierbrouwers of andere levensmiddelenproducenten die veel water gebruiken, dat zuiveren en vervolgens lozen. Maar bijvoorbeeld boeren en vliegvelden in de buurt van de fabrieken kunnen dat water goed gebruiken.

Van Zeijl: 'Voor de waterbank wordt een coöperatie opgericht zodat zoveel mogelijk partijen aan kunnen sluiten, bijvoorbeeld ondernemingen, overheden en waterleidingbedrijven. Het is de bedoeling dat ook het RVB hierin mee gaat doen.'

Doel is om zoveel mogelijk partijen bij de coöperatie te betrekken, zodat vragers en aanbieders door heel Nederland kunnen worden gematcht. Want dan is het vervoer van het water met tankwagens zo kort mogelijk.

Van Zeijl: 'De waterbank is een publiek private samenwerking (PPS, red.) en brengt zo bedrijfsleven en overheid samen om duurzaam watergebruik mogelijk te maken.'