RVB Marktmiddag: 'Samen met de markt innoveren'

Financieren en begeleiden van een innovatief idee, daarvoor staat het Programma Groene Innovaties. Programmaleider Maria Hänsch: 'Bij een project werken we vaak samen met externe marktpartijen, die we tijdens de RVB Marktmiddag op 23 mei graag ontmoeten.'

Testlocatie duurzame innovaties op Valkenburg, foto: Erik Jansen
Beeld: Erik Jansen
Testlocatie van duurzame innovaties op voormalig Vliegkamp Valkenburg in Katwijk.

Wat houdt het Programma Groene Innovaties (PGI) precies in?

'PGI is een intern uitvoeringsprogramma voor innovatieve ideeën die worden aangedragen door collega’s. De ideeën moeten bijdragen aan de duurzaamheidsopgave en die ook versnellen. Voorheen stond voornamelijk de energietransitie centraal. Vanaf 2021 zijn de thema’s circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie toegevoegd.'

Wat bieden de stands van PGI op de Marktmiddag?

'Aan de ene kant willen we een greep uit de innovaties laten zien. Daarnaast leert het publiek over onze werkwijze. Zo vertellen we wat er allemaal bij komt kijken en hoe we als PGI samenwerken: door te begeleiden, financieren en te verbinden. Tegelijkertijd willen we zelf ook heel graag in gesprek gaan met innovatieve marktpartijen en start-ups om te kijken of we samen kunnen werken. Van hen kunnen we leren over ontwikkelingen waarmee we zelf nog niet bekend zijn. Een aantal marktpartijen met wie we al samenwerken hebben we uitgenodigd. Zij staan bij onze marktkramen en beantwoorden vragen over het innovatieproject dat wij met hen doen.'

Waarom is de samenwerking met marktpartijen interessant?

'Innoveren kunnen we niet alleen. Daarom willen we ruimte bieden aan marktpartijen om dit samen met ons te doen. Samen is het sleutelwoord! En dan is de vraag: hoe richt je dat in? Een goed voorbeeld is het ‘Kantoor vol Afval (KaVA, red.) ’, Bij de aanbesteding van dit project is gestuurd op maximaal hergebruik van materialen en kennisdeling. Hoe doe je dat? Mijn collega’s delen graag hun ervaringen. Dus kom maandag 23 mei vooral langs bij onze marktkraam!'

Heb je nog een voorbeeld?

'Onderdeel van het programma zijn bijvoorbeeld testomgevingen voor nieuwe ontwikkelingen. Zo worden bij het Energielab op voormalig vliegveld Valkenburg verschillende technische innovaties getest. Door nieuwe ontwikkelingen in de markt te stimuleren en te testen, willen we ook belemmeringen voor de toepassing van innovaties wegnemen. Kortom, PGI wil op die manier een versneller zijn van nieuwe ontwikkelingen.'

Een versneller voor …?

'Uiteindelijk willen we succesvolle innovaties bij verschillende projecten inzetten. Dat gaat niet altijd 1 op 1. Maar ‘niet succesvolle’ innovaties bestaan eigenlijk niet. Want we leren er altijd van door te ontdekken wat wel en niet werkt. Het gaat dus niet alleen om product-innovatie maar ook proces- en systeeminnovatie op gebouw- en gebiedsniveau. De uitdaging is daarbij vaak niet de techniek, maar de menskant. Marktpartijen zijn bij vrijwel al onze innovatietrajecten betrokken, bijvoorbeeld voor advies, uitvoering en monitoring. Maar ook kennisdeling. En daarom zie ik zo uit naar de marktmiddag op 23 mei  en alle ontmoetingen daar.  Waarbij we graag kennis delen en horen over andere vernieuwende ontwikkelingen!'

Meer weten?

Bezoek de website van de RVB Marktmiddag, die op maandag 23 mei 2022 plaatsvindt.