Rotterdam, Maasvlakte, Zon op de Slufter

Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert in 2020 een tender voor een drijvend zonnepark op baggerspeciedepot de Slufter op de Maasvlakte. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op het depot, waar verontreinigde bagger in wordt gestort, drijvende zonnepanelen te plaatsen. Er is maximaal 100 hectare aan wateroppervlak beschikbaar, wat in potentie een vermogen van circa 100 MWp kan leveren. Hiermee wordt een hoeveelheid duurzaam stroom opgewekt die gelijk staat aan het verbruik van circa 33.000 huishoudens. De Slufter zal daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Rotterdam, Maasvlakte, Zon op de Slufter

Kenmerken

  • Adres: Noordzeeboulevard 501, 3199 LV Maasvlakte, Rotterdam
  • Perceelgrootte: 250 ha, waarvan 100 ha beschikbaar voor zonnepanelen
  • Partners: Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam
  • Planning:
    • Marktconsultatie: mei/juni 2019
    • Start tender: najaar 2020
  • Meer informatie: via Biedboek.nl When the tender starts (2020) all the tender documents will be available in English on Biedboek.nl

De Slufter

De Slufter is een depot voor verontreinigde baggerspecie van circa 250 ha op de Maasvlakte en is in de jaren 1986 en 1987 aangelegd. Het depot ligt op een van de meest zonrijke plekken in Nederland en is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie.

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat beheren en exploiteren samen het baggerspeciedepot Slufter. Hiervoor is de Beheerorganisatie Slufter (BoS) opgericht. Voor het dagelijks onderhoud hebben Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat een aannemer gecontracteerd. De ondergrond van de Slufter is eigendom van het Rijk en het Rijksvastgoedbedrijf behartigt deze belangen.

Zon op de Slufter

Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat willen met het project Zon op de Slufter zonne-energie opwekken op het wateroppervlak, zonder de primaire functie van specieberging te verstoren. Daarom ondertekenden beide partijen in oktober 2016 een intentieovereenkomst waarna vier partijen op de Slufter de ruimte kregen om de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie op water te onderzoeken door pilotsystemen te installeren. Uit de ervaringen van die pilot bleken er voldoende redenen om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken.

Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt daarom samen met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam een tender voor om een geschikte toekomstige exploitant voor een drijvend zonnepark op de Slufter te selecteren. Deze exploitant zal van het Rijksvastgoedbedrijf een gebruiksrecht krijgen om op de Slufter een zonnepark te realiseren.

Marktconsultatie

Als voorbereiding op de tenderprocedure werd op 8 mei 2019 een marktconsultatie georganiseerd om kennis op te halen over techniek, de haalbaarheid van de business case, voorbereiding van de tender en vergunningen. Uit een gemêleerde groep van ongeveer 30 partijen kwamen positief kritische geluiden. Daarnaast is een schriftelijke vragenronde uitgezet. Naar aanleiding daarvan zijn met vier partijen gesprekken gevoerd. Meer informatie hierover is te vinden via Biedboek.nl

Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaats)gronden

Het project Zon op de Slufter is onderdeel van het pilotprogramma 'Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal', een programma van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het pilotprogramma worden in overleg met de omgeving tenders voorbereid voor locaties op Rijkswaterstaat-areaal voor de opwekking van duurzame energie door de samenwerkende overheden. Zodat marktpartijen daar energieprojecten op kunnen realiseren. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Kaart

Rotterdam, Maasvlakte, Zon op de Slufter